หมายเลข ID หัวข้อ : 00235996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

หน้าจอสัมผัสจะยังคงทำงานอยู่ ถึงแม้ว่า เครื่องเล่น Walkman® นั้นจะตั้งไว้เป็น HOLD ก็ตาม

  เมื่อ หน้าจอสัมผัสของเครื่องเล่นสามารถทำงานได้ ถึงแม้สวิตช์ HOLD จะมีการเปิดไว้
  ถ้าหากท่านต้องการจะปิดการทำงานของ หน้าจอสัมผัสนี้ ให้กดที่ปุ่ม Power เพื่อปิดหน้าจอลงไป 

   

  ตัวอย่างของ NW-A100 ซีรีส์

  1. สวิตช์HOLD
  2. ปุ่มPower

  หมายเหตุ:

  • เมื่อพกพาเครื่องเล่นนี้ไปในที่ต่าง ๆ แนะนำให้ท่านทำการปิดหน้าจอไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ
  • สวิตช์ HOLD จะปิดการทำงานของการเล่น และปุ่ม ระดับเสียง +/- (volume) (ที่อยู่ด้านข้างขวาของเครื่องเล่น)