หมายเลข ID หัวข้อ : 00231034 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2019

ระบบเสียง ร้อนขึ้นมาในระหว่างที่ใช้งาน

    ระบบเสียงจะมีความร้อนเกิดขึ้น (แม้จะที่ระดับเสียงที่ต่ำ) เนื่องจากการทำงานของวงจร และบริเวณโดยรอบรูระบายความร้อนด้านบนและด้านหลังอาจจะร้อนขึ้นมาได้ ระบบนี้อาจจะร้อนขึ้นมาได้อีก ในระหว่างการใช้งาน
    ตรวจสอบให้มั่นใจว่าความร้อนมีการระบายออกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรวจเช็คในสิ่งต่อไปนี้:

    • ไม่ใส่ตัวเครื่องเข้าไปในชั้นวาง
    • ไม่ปิดหรือคลุมรูระบายความร้อนที่ด้านหลังหรือด้านข้างของตัวเครื่อง
    • รักษาระยะห่างของตัวเครื่องกับผนังหรือวัตถุอื่นอย่างน้อย 10 ซม.