หมายเลข ID หัวข้อ : 00125828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เสียงจากระบบลำโพงมีการกระโดดหรือผิดเพี้ยน.

  ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากเสียงจากระบบลำโพงมีการกระโดด, มีการรบกวน, หรือมีความผิดเพี้ยน:

  สำคัญ:
  • เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนในต่อไปนี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้, ให้ตรวจสอบสถานะของระบบลำโพง หลังการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนด้วย.
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ ให้เสร็จในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.
  1. ให้ลดระดับวอลลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้เล่น.
  2. ให้ปิด Bass Boost, หรือ ฟังก์ชั่นที่คล้ายกับอิควอไลเซอร์, ในอุปกรณ์ที่ใช้เล่น.หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อ WALKMAN, ปิดสวิทช์ Dynamic Normalizer, Equalizer, VTP (เทคโนโลยี Virtualphones), DSEE, ฯลฯ.
  3. เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เล่นเป็นเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์มือถือ, แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ อาจทำให้อุปกรณ์นั้นทำงานหนักขึ้น. ให้ทำการปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นให้หยุดทำงานไปก่อน.
  4. วางลำโพงให้ห่างจาก wireless LAN, โทรทัศน์, หรือ เตาอบไมโครเวฟ.
  5. ขยับอุปกรณ์ที่ใช้เล่นให้เข้าไปใกล้กับลำโพง หรือ ให้ห่างจากแหล่งที่จะทำให้เกิดการรบกวนใด ๆ.
  6. สำหรับรุ่น SRS-BTD70, ถ้าหากหลอดไฟ POWER ของระบบลำโพงมีการกะพริบเป็นสีเขียว, ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพราะนั่นเป็นการแสดงให้ทราบว่า แบตเตอรี่กำลังจะหมดกำลัง.
  7. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟที่แตกต่างออกไป.
  8. แนะนำให้ใช้สายต่อพ่วงกำลังไฟ AC ที่มีระบบกรองคลื่นรบกวนอยู่.
  9. ถ้าหากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัว, ให้ขยับออกให้ห่างจากระบบของลำโพง.
  10. วางตัวลำโพงให้ห่างออกจากวัตถุที่เป็นโลหะต่าง ๆ.