หมายเลข ID หัวข้อ : 00125782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ฉันไม่สามารถใช้งานลำโพงเสียงของฉันได้.

    เพื่อเป็นการให้ความแน่ใจว่า ลำโพงเสียงนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลโทรศัพท์ Apple iPad, iPhone หรือ iPod, กรุณาตรวจสอบในสิ่งต่อไปนี้:

    • ให้ทำการอัพเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ Apple ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
    • ให้ทำการอัพเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ลำโพงเสียงให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
    • ตรวจสอบว่า ไม่มีอุปกรณ์อื่นที่กำลังสตรีมมิ่งกับ AirPlay ในเวลาเดียวกันอยู่.