หมายเลข ID หัวข้อ : 00245668 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

รูปแบบไฟล์ประเภทใดจากอุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้กับระบบเสียง

    เนื่องจากระบบเสียงที่แตกต่างกันรองรับ รูปแบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ จากไดรฟ์ USB โปรดอ้างอิงกลับไปที่คู่มือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่ในแท็บ คู่มือ

    รูปภาพประกอบ