หมายเลข ID หัวข้อ : 00228948 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ เครื่องซาวด์บาร์ (HT-S100F) ของฉันเข้ากับทีวีของฉันโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้

  ฟังก์ชัน Bluetooth ของเครื่องซาวด์บาร์อาจจะมีการตั้งไว้เป็น OFF
  เพื่อทำการเปิดฟังก์ชัน Bluetooth นี้ ให้กดค้างที่ปุ่ม (power), ปุ่ม (input select), และปุ่ม - (volume) ของลำโพงบาร์นั้นพร้อมกันไว้ให้นานกว่า 10 วินาที

  หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ USB ดังต่อไปนี้:

  • เมื่อฟังก์ชัน Bluetooth เปิดอยู่ ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง
  • เมื่อฟังก์ชัน Bluetooth ปิด ไฟ USB จะกะพริบหนึ่งครั้ง
    

  ถ้าขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตระบบของเครื่องซาวด์บาร์
  ให้กดค้างที่ปุ่ม (power), ปุ่ม (input select), และปุ่ม - (volume) ของลำโพงบาร์นั้นพร้อมกันไว้ให้นานกว่า 5 วินาที


  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ