หมายเลข ID หัวข้อ : 00200687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

Sound Bar และทีวีไม่ได้เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากเพาเวอร์ของตัวเครื่องไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้จะหลังจากการเปิดเพาเวอร์ของทีวีที่จับคู่ไว้แล้ว หรือถ้าหากทีวีนั้นไม่มีเสียงออกมาแม้จะหลังจากกดปุ่ม TV บนตัวรีโมทแล้ว ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  หลังจากลองใช้อินพุตที่แตกต่างออกไปของเครื่องนั้น หรือสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ยกเว้นของทีวีนั้น เครื่องนั้นอาจจะเชื่อมต่อกับทีวีที่จับคู่แล้วโดยอัตโนมัติไม่ได้ ให้ลองทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับทีวีนั้น โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
   
  ตัวอย่าง: การจับคู่กับ Sony Android TV:

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  3. เลือกที่ Settings
  4. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
  5. เลือกที่ เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) เพื่อให้ทีวีเข้าสู่โหมดการจับคู่ รายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ได้ จะแสดงหลังจากผ่านไปสองสามนาที
  6. เลือก Sound Bar จากเมนูของ Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของทีวีของท่านเพื่อทำการเชื่อมต่อการจับคู่ Bluetooth