หมายเลข ID หัวข้อ : 00198816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

วิดีโอ 4K ไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้องเมื่อเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่อเข้ากับ PlayStation4 Pro ทาง HDMI

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

ถ้าหากภาพไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้องบนทีวีของท่าน เมื่อรับชมวิดีโอความคมชัดสูงจาก PlayStation4 Pro หรืออุปกรณ์วิดีโออื่น โดยตั้งค่า HDMI ของเครื่องซาวด์บาร์ ไปเป็น Enhanced format, ให้ตรวจเช็คสเปคของสาย HDMI ต่อไปนี้.

[A]: ตรวจเช็คดูว่าสาย HDMI ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่อง ซาวด์บาร์และทีวี เป็นสายที่มาพร้อมกับเครื่องซาวด์บาร์.
[B]: ตรวจเช็คดูว่าสาย HDMI ที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องซาวด์บาร์และ PlayStation4 Pro เป็นสายที่มาพร้อมกับเครื่อง PlayStation4 Pro.
หมายเหตุ: เมื่อใช้อุปกรณ์เอาท์พุทวิดีโอที่ไม่มีสาย HDMI ให้มาด้วย, ให้ใช้สาย "Premium High Speed HDMI ที่มี Ethernet ที่รองรับ 18Gbps".