หมายเลข ID หัวข้อ : 00229517 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

ไม่สามารถเปิดฟังก์ชัน AAC codec ของเครื่องซาวด์บาร์

  ถ้าหากอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ที่ไม่รองรับ AAC, ฟังก์ชัน AAC codec ของอุปกรณ์นี้ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้
  ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านรองรับ AAC ได้หรือไม่จากคู่มือการใช้งานของเครื่อง

  นอกจากนี้, ถ้าอุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth , ฟังก์ชัน AAC codec ไม่สามารถจะทำการเปิด/ปิดได้ ให้สลับสวิทช์หลังการปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์นี้
   
  ・วิธีการ ปิด/เปิด ฟังก์ชัน Bluetooth
  กดค้างที่ปุ่ม  (power),(input), และ (volume) บนเครื่องซาวด์บาร์ไว้ให้นานกว่า 10 วินาที

  ไฟแสดงการ เปิด/ปิด ฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์:

  • On:ไฟแสดงของ HDMI และ BLUETOOTH กะพริบ
  • Off:ไฟแสดงของ Dolby ATMOS และ DTS:X กะพริบ