หมายเลข ID หัวข้อ : 00197395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ไม่สามารถเชื่อมต่อทีวีและ Sound Bar โดยใช้ Bluetooth ได้.

    ถ้าหากมีสาย HDMI เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง Sound Bar,ให้ปลดสายนั้นออกก่อน. ไม่สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับทีวีทาง Bluetooth ได้ ในระหว่างที่มีการเสียบสาย HDMI ไว้.
    นอกจากนี้ ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ Sound Bar เข้ากับทีวี ด้วยสาย HDMI เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Bluetooth อยู่แล้ว, การเชื่อมต่อของ Bluetooth จะหยุดลงไปและสลับไปที่การเชื่อมต่อ HDMI แทน. ดังนั้น, ให้ใช้งาน Sound Bar โดยไม่เสียบสาย HDMI เข้าไป เมื่อท่านต้องการจะใช้การเชื่อมต่อทาง Bluetooth.