หมายเลข ID หัวข้อ : 00229253 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

เครื่องซาวด์บาร์ไม่มีเสียงของทีวีออกมาหรือไม่เปิดขึ้นมาเมื่อเปิดทีวี

  ฟังก์ชั่น Control for HDMI อาจจะมีการตั้งไว้ที่ OFF ในเครื่อง ซาวด์บาร์
  ถ้าต้องการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI , ให้กดค้างที่ปุ่ม VOICE ของตัวรีโมทคอนโทรลไว้นานห้าวินาที

  หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ USB ดังต่อไปนี้:

  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้, ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง
  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการปิดไว้, ไฟ USB จะกะพริบครั้งเดียว 

  ถ้าขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตระบบของเครื่องซาวด์บาร์

  • สำหรับ HT-S200F/SF200/SF201
   กดค้างที่ปุ่ม (power) และปุ่ม - (volume) ของลำโพงบาร์พร้อมกันไว้ให้นานกว่าห้าวินาที
  • สำหรับ HT-S100F/SF150
   กดค้างที่ปุ่ม (power),ปุ่ม (input select) และปุ่ม - (volume) ของลำโพงบาร์พร้อมกันไว้ให้นานกว่าห้าวินาที
    

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.