หมายเลข ID หัวข้อ : 00226474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันไม่ได้พูด "Ok Google" แต่ Google Assistant ก็ทำงานขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้

  ถ้าหากมี "Ok Google" ออกมาจากทีวี เช่นในระหว่างการโฆษณา ไมโครโฟนในตัวของทีวีอาจจะตอบสนองได้
  ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกสถานะของความพร้อมของ Google Assistant

  ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของการติดตั้งทีวี

  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การปรับเสียง หรือเลือกที่ การแสดงผลและเสียง และจากนั้นเลือกที่ การปรับเสียง
  4. เลือกที่ การติดตั้งทีวี
  5. เลือกที่ แป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะ หรือ ติดตั้งบนผนัง

  หมายเหตุ: เมื่อ การตั้งค่าของ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) (เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ TalkBack) มีการเปิดไว้ Google Assistant อาจจะตอบสนองต่ออ่านของคำว่า "Ok Google” ของทีวีได้
  เพื่อหยุดเครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ TalkBackนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device Preferences — Accessibility — Screen reader หรือ TalkBack
   • เลือกที่ Accessibility — Screen reader หรือ TalkBack
  4. ตั้ง Enable ไปเป็น Off