หมายเลข ID หัวข้อ : 00226474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฉันไม่ได้พูดคำว่า "OK Google" แต่ Google Assistant แสดงขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

ถ้าหากมี "Ok Google" ออกมาจากทีวี, เช่นในระหว่างการโฆษณา ไมโครโฟนในตัวของทีวีอาจจะตอบสนองได้
ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกสถานะของความพร้อมของ Google Assistant

ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของTV position

  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound หรือเลือกที่ Display & Sound และจากนั้นเลือกที่ Sound
  4. เลือกที่ TV position.
  5. เลือกที่ Table-Top stand หรือ Wall Mount.

หมายเหตุ: เมื่อมีการเปิดการตั้งค่าของ Accessibility (Screen Reader หรือ Talkback) ไว้ Google Assistant อาจจะตอบสนองกับการอ่านของทีวีต่อคำว่า "Ok Google" ได้