หมายเลข ID หัวข้อ : 00226470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

บางครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อฉันพูดว่า "Ok Google" กับทีวี

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  • ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของการติดตั้งทีวี (TV position)
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ การปรับเสียง (Sound) หรือเลือกที่ การแสดงผลและเสียง (Display & Sound) และจากนั้นเลือกที่ การปรับเสียง (Sound)
   4. เลือกที่ การติดตั้งทีวี (TV position)
   5. เลือกที่ แป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะ (Table-Top stand) หรือ ติดตั้งบนผนัง (Wall Mount)
  • พูดคำว่า "Ok Google" ให้ชัดเจนและดังกว่าเสียงของทีวี

  หมายเหตุ: ถ้าหากห้องนั้นมีเสียงอึกทึก ให้ขยับเข้าใกล้ทีวีของท่านมากขึ้น หรือใช้ปุ่มไมค์ (MIC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี