หมายเลข ID หัวข้อ : 00226470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/04/2019

ทีวีของฉันไม่ตอบสนองเมื่อพูดคำว่า "Ok Google"

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ของบทความนี้

 • ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของTV position
  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound หรือเลือกที่ Display & Sound และจากนั้นเลือกที่ Sound
  4. เลือกที่ TV position.
  5. เลือกที่ Table-Top stand หรือ Wall Mount.
 • พูดคำว่า "Ok Google" ให้ชัดเจนและดังกว่าเสียงของทีวี

หมายเหตุ: ถ้าหากห้องนั้นอึกทึก ให้ขยับเข้าใกล้ทีวีของท่านมากขึ้น หรือใช้ปุ่มMIC บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี