หมายเลข ID หัวข้อ : 00224280 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ไม่มีเอาท์พุทออกจาก Digital Audio Out (Optical) เมื่อดูวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อเปิด โหมด eARC ไว้, สัญญาณออดิโอจากอินพุท HDMI จะผ่านไปทีวีไปตรง ดังนั้นจึงไม่มีเอาท์พุทออกมาจาก Digital Audio Out (Optical). เรื่องนี้เป็นไปตามค่าสเปคของทีวีนี้