หมายเลข ID หัวข้อ : 00200335 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ทีวีไม่มีเสียงออกมาทางแจ็คขั้วต่อ DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้านล่างนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้:

 • ระบบโฮมเธียเตอร์ เครื่องรับออดิโอ หรือเครื่องซาวด์บาร์ ที่เชื่อมต่ออยู่ ไม่ได้ตั้งการถอดรหัส (Decode)สัญญาณดิจิตัลไว้อย่างเหมาะสม.
 • ทีวีไม่ได้มีการจูนไปที่ช่องสัญญาณดิจิตัล.
 • สายออฟติคัลไม่ได้เชื่อมต่อไว้อย่างมั่นคง.
 • สายออฟติคัลอาจจะบกพร่อง.
 • ทีวีนั้นอาจจะต้องได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์).
 • เครื่องซาวด์บาร์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ของบริษัทอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ อาจจะทำงานร่วมกับทีวีนี้ไม่ได้.

ข้อสำคัญ: แจ็คออฟติคัลนี้ออกแบบมาให้ส่งเสียงออกมาเมื่อคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมมีสัญญาณดิจิตัลออดิโออยู่ด้วย. (PCM หรือ Dolby Digital technology) ฟีเจอร์นี้จะมีอยู่ในการส่งออกอากาศแบบดิจิตัลและการสตรีมมิ่งวิดีโอบางอย่าง และไม่มีการรองรับในเคเบิลมาตรฐานหรือสถานีที่เป็นอนาล็อก.

ถ้าหากคอนเทนท์ไม่มีสัญญาณดิจิตัลออดิโอ ก็จะไม่มีเสียงออกมาทางการเชื่อมต่อนี้. การเชื่อมต่อทางอนาล็อกตัวที่สองสามารถจะใช้เพื่อส่งผ่านสัญญาณออดิโอได้ในสถานะการณ์นี้. ออกจากนี้, เสียงที่ส่งออกไปให้กับทีวี ผ่านทางการเชื่อมต่อ HDMI หรืออินพุทอันอื่นอาจจะมีการไม่ส่งออกผ่านแจ็คออฟติคัลนี้ด้วยเช่นกัน. ในกรณีนี้, แจ็คออฟติคัลจากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ(เครื่องเล่น Blu-ray Disc , เครื่องเล่น DVD , กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม )จะต้องเชื่อมต่อกับโดยตรงกับระบบโฮมเธียเตอร์หรือระบบสเตอริโอเพื่อให้ได้เสียงออกมา.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากแจ็คออฟติคัลไม่ทำงาน.

หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อการไม่ได้ยินเสียงออกจากทีวี เมื่อใช้การเชื่อมต่อทางออฟติคัลเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์หรือเครื่องซาวด์บาร์.

 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบโฮมเธียเตอร์หรือสเตอริโอนั้น ได้ตั้งค่าอินพุทและโหมดสำหรับการเชื่อมต่อทางออฟติคัลที่เหมาะสมไว้แล้ว
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายออฟติคัลมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนากับทั้งที่ทีวีและระบบโฮมเธียเตอร์หรือสเตอริโอนั้นแล้ว.
 3. ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณในทีวีไปเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศแบบดิจิตัลอื่น ๆ ดู.
 4. ไปที่เมนูของ Sound หรือ Speakers ของทีวี และเลือกที่ External Speakers หรือ Audio System.

  ข้อสำคัญ: ทีวีบางเครื่อง จะต้องทำการปิดลำโพงในตัว ก่อนจึงจะให้สัญญาณเสียงออกไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ได้. ขั้นตอนนี้จะเป็นการปิดลำโพงในตัวเครื่อง.

 5. สำหรับ Android TV, ถ้าหากระบบเสียงใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Dolby Digital หรือ DTS, ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.

  2. เลือกที่Settings.

  3.  เลือกที่ Sound.

  4. เลือกที่ Digital audio out, จากนั้นตั้งไปที่ PCM.

 6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว.

 7. เปลี่ยนสาย ออฟติคัลใหม่.
 8. ถ้าหากปัญหายังคงแก้ไขไม่ได้, ให้ถอดสายออฟติคัลออก และใช้การเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่อส่งออกเสียงจากทีวีไปให้กับระบบออดิโอแทน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (เช่น กล่องเซ็ตทอปของเคเบิล, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ DVR) เพื่อให้ได้สัญญาณไปให้กับทีวี, ท่านอาจจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ไปให้กับเครื่องรับออดิโอได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบออฟติคัล.
  รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อแบบนี้:

  อุปกรณ์แหล่งจ่าย ออฟติคัลเอาท์
 9. การรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน.