หมายเลข ID หัวข้อ : 00203807 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018

เสียงจาก DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) และ HDMI (ARC) ไม่ถูกปิด ถึงแม้ว่าจะกดที่ปุ่ม MUTE บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีแล้ว.

    ท่านไม่สามารถปิดเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยทางพอร์ต  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) และ HDMI (ARC) ของทีวีได้โดยใช้ปุ่ม MUTE ของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี. เรื่องนี้เป็นไปตามค่าสเปคของทีวีและส่วนของการทำงานตามปกติ. ท่านอาจจะลดระดับโวลลุ่มลงหรือปิดเสียงได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.

    หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อระบบออดิโอผ่านทาง ARC และ BRAVIA sync control มีการตั้งไว้เป็น ON, เสียงจากระบบออดิโอจะถูกปิดไปโดย BRAVIA Sync.