หมายเลข ID หัวข้อ : 00203807 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

ไม่สามารถปิดเสียง(Mute) จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยผ่านทาง Optical Out และ HDMI ARC ใน Android TV ของฉัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านไม่สามารถปิดเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยทางพอร์ต  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) และ HDMI (ARC) ของทีวีได้โดยใช้ปุ่ม MUTE ของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี. เรื่องนี้เป็นไปตามค่าสเปคของทีวีและส่วนของการทำงานตามปกติ. ท่านอาจจะลดระดับโวลลุ่มลงหรือปิดเสียงได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.