หมายเลข ID หัวข้อ : 00206730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

DTS ไม่ออกมาจาก DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) หรือ HDMI (ARC)

  สำหรับ Android™ 9 หรือที่ใหม่กว่า

  ถ้าต้องการให้ DTSออกมา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้ง โหมด Pass through ไปที่ ออโต้ (Auto)

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)
  3. เลือกที่ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output
  4. เลือกที่ โหมด Pass throughจากนั้นเลือกที่ ออโต้ (Auto)

  หมายเหตุ: ใน การตั้งค่านี้ ระบบเสียง (System sound) , Google Assistant talk back, และ เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader) จะไม่มีออกมาพร้อมกับเสียงของ DTS

  สำหรับ X74H / X75H ซีรีส์:
  DTS จะออกมาเฉพาะเมื่อมีการตั้ง เสียงดิจิทัลออก (Digital audio out) ไปที่ ออโต้ (Auto) PCM จะออกมาในกรณีอื่นทั้งหมด

  สำหรับ Android 8.0

  DTS ออกมาเฉพาะใน การตั้งค่าด้านล่างนี้ PCM จะออกมาในกรณีอื่นทั้งหมด

  • ลำโพง (Speakers): ระบบเสียง
  • เสียงดิจิทัลออก (Digital audio out): ออโต้ (Auto)1 หรือ ออโต้ (Auto)2
  • TalkBack และ เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader): ปิด (Off)
  • เสียงระบบ (System sounds): ปิด (Off)