หมายเลข ID หัวข้อ : 00206730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

DTS ไม่ออกมาจาก DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) หรือ HDMI (ARC).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งสัญญาณDTS audio จากระบบออดิโอของท่านผ่านทาง DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) หรือ HDMI ARC ในทีวี ซีรีส์ MASTER ของท่าน:

 1. กำหนดการตั้งค่าของ TV speaker output ไปที่ Audio system.
  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ ไอคอน ไอคอน Gear.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกที่ Speakers.
  5. เลือกที่  Audio system.
 2. ตั้ง Digital audio out ไปที่ Auto 1 หรือ Auto 2.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ ไอคอน ไอคอน Gear.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกไปที่ Digital Audio Out.
  5. เลือกที่ Auto 1 หรือ Auto 2.
 3. ตั้ง TalkBack ไปที่ Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ ไอคอน ไอคอน Gear.
  3. ใน System Preferences, เลือกที่ Accessibility.
  4. เลือกที่ TalkBack.
  5. เลือกที่ Off.
 4. ตั้ง Screen reader ไปที่ Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ ไอคอน ไอคอน Gear.
  3. ใน System Preferences, เลือกที่ Accessibility.
  4. เลือกที่ Screen reader.
  5. เลือกที่ Off.
 5. ตั้ง System sounds ไปที่ Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ ไอคอน ไอคอน Gear.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกที่ System sounds.
  5. เลือกที่ Off.