หมายเลข ID หัวข้อ : 00206730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

DTS ไม่ออกมาจาก DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) หรือ HDMI (ARC).

  สำหรับ Android™ 9

  ถ้าต้องการให้ DTS ออกมา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้ง โหมด Pass through ไปที่ Auto

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Display & Sound
  4. เลือกที่ Audio Output
  5. เลือกที่ โหมด Pass through จากนั้นเลือกที่ Auto

  หมายเหตุ: ใน การตั้งค่านี้ ระบบเสียง (System sound) , Google Assistant talk back, และ Screen reader จะไม่มีออกมาพร้อมกับเสียงของ DTS

  สำหรับ X74H_X75H ซีรีส์: 
  DTS ออกมาเฉพาะเมื่อ Digital audio out ตั้งไปที่  Autoเท่านั้น PCM จะออกมาในกรณีอื่นทั้งหมด

  สำหรับ Android 8.0

  DTS ออกมาเฉพาะใน การตั้งค่าด้านล่างนี้ PCM จะออกมาในกรณีอื่นทั้งหมด

  • Speakers: ระบบเสียง
  • Digital audio out: Auto1 หรือ Auto2
  • TalkBack และ Screen reader: Off
  • ระบบเสียง (System sounds): Off