หมายเลข ID หัวข้อ : 00239491 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

อะไรคือ eARC และแตกต่างจาก ARC อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  eARC ย่อมาจาก Enhanced Audio Return Channel เป็นเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วของ ARC ( Audio Return Channelแบบธรรมดา)

  อะไรคือ Audio Return Channel?

  ก่อนที่จะมี ARC ท่านจะต้องใช้สายแบบ อนาล็อกหรือ ออปติคอล ในการสตรีมสัญญาณเสียง ดิจิทัลระหว่างเครื่องขยายเสียง / Sound Bar และทีวีของท่าน โชคดี ที่ปัจจุบันมีความจำเป็นในการจัดการกับสายเคเบิลที่น้อยลงได้ โดยการใช้ HDMI ARC

  Audio Return Channel จะทำให้ ข้อมูลสัญญาณเสียงดิจิทัล ถ่ายโอนได้ เพียง ใช้สาย HDMI อย่างเดียว ดังนั้นสาย HDMI จึงส่งทั้งข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงไปกลับระหว่างทีวีและเครื่อง Sound Bar หรือตัวรับสัญญาณ AV / เครื่องขยายเสียงของท่าน

  รูปภาพตัวอย่างของ การเชื่อมต่อ HDMI ARC

  ที่มาของรูปภาพ : hdmi.org

  มีอะไรที่ได้รับการปรับปรุงใน eARC?

  ด้วยวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีเสียง (เช่น เสียงออดิโอตามวัตถุ (object-based sound audio)), การปรับปรุง การเชื่อมต่อ Audio Return Channel ได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถ รับส่ง ข้อมูลได้มากขึ้น

  ความแตกต่าง หลัก ๆ ระหว่าง ARC และ eARC จะอยู่ในรูปของ แบนด์วิดธ์ (bandwidth) และ ความเร็ว (speed) Audio Return Channel เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วจะมี แบนด์วิดธ์ที่สูงกว่า ของรุ่นก่อนหน้ามาก แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) จะเป็นตัวบอกถึงช่วงของความถี่หรือปริมาณของข้อมูลที่จะถูกถ่ายโอน ในเวลาหนึ่ง ท่านอาจจะคิดถึงท่อน้ำที่สามารถส่งปริมาณน้ำได้จำกัดจำนวนหนึ่งในแต่หนึ่งเวลา ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ

  แบนด์วิดธ์ที่สูงกว่า จะส่งข้อมูลได้ปริมาณที่มากกว่า (ท่อใหญ่ขึ้น) แบนด์วิดธ์ที่สูงกว่าจะหมายถึง สัญญาณเสียงดิจิทัลไม่ต้องมีการบีบอัด และมีรายละเอียด นิ่มนวลและก้องกังวาน มากขึ้นมากมาย ผลที่ได้จากการใช้ช่องสัญญาณ eARC จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับความลุ่มลึกของ เสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางระดับโรงภาพยนตร์จาก รูปแบบข้อมูลต่าง ๆ เช่น DTS:X และ DOLBY ATMOS เนื่องจากข้อจำกัดของ ARC แบบธรรมดา จึงมีเฉพาะ eARC เท่านั้นที่ตอนนี้สามารถดำเนินการกับฟอร์แมทเหล่านี้ได้

  ไม่ต้องกังวลถ้าทีวีของท่านใช้กับ eARC ได้ แต่เครื่อง Soundbar หรือ เครื่องขยายเสียงของท่าน เข้ากันได้กับ ARC เท่านั้น ท่านยังคงสามารถรับฟังออดิโอผ่าน ระบบเสียงของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของ แบนด์วิดธ์ ท่านจะไม่สามารถรับฟัง ออดิโอที่มี บิตเร็ตสูงที่มากที่สุดจากแหล่งกำเนิดเสียงได้

  ตารางเปรียบเทียบ ฟังก์ชันที่รองรับได้ของสายทั้งสามชนิด: สาย optical S/PDIF , สายเคเบิล HDMI, และสาย HDMI ที่มี Ethernet

  ที่มาของรูปภาพ : hdmi.org

  ฉันควรจะใช้สาย HDMI อะไร?

  ไม่ได้มีสาย HDMI ครบทุกเส้นที่จะทำให้ท่านสามารถรับฟังได้เต็มความสามารถของ eARC สาย HDMI บางเส้นมี แบนด์วิดธ์ไม่เพียงพอสำหรับ วิดีโออัตราเฟรมสูง (high-frame-rate video) และ ช่องสัญญาณ ออดิโออัตราบิตสูง (high-bit-rate audio) อย่างไรก็ตาม สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง ที่มี Ethernet จะเพียงพอที่จะรองรับ eARC ได้เหมือนกับ สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra-High-Speed HDMI Cables)ของยุคต่อไป (กรุณาใช้แต่ สายที่มีการรับรอง ที่มี 'HDMI' บนบรรจุภัณฑ์)

  รูปภาพตัวอย่างป้ายฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของสาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง

  ที่มาของรูปภาพ : hdmi.org


  ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของ Audio Return Channel (ARC) และ เทคโนโลยีการเซ็ตอัป Enhanced Audio Return Channel (eARC) ใน วิดีโอ บทช่วยสอนนี้ได้ (มีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว)  เคล็ดลับ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube