หมายเลข ID หัวข้อ : 00199604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

ข้อผิดพลาด: This account already exists on your device (บัญชีนี้มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของท่าน) แสดงขึ้นมาและท่านไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานในการตั้งค่าของ Google Assistant ได้.

ท่านไม่สามารถจะลงชื่อเข้าใช้งานได้ถึงแม้ท่านจะเลือก Sign in ที่การตั้งค่าของ Google Assistant ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้นก็ตาม.

    ถ้าหากท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งาน Google ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้นแล้ว ให้เลือกที่ Skip ที่ Google Assistant setting.

    หลังการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม MIC/Assistant บนตัวรีโมทคอนโทรลหรือเลือกที่ไอคอน MIC/Assistant บนหน้าจอ Home. Google Assistant setting แสดงออกมาอีกครั้ง และท่านจะสามารถทำการเซ็ตอัปได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด.