หมายเลข ID หัวข้อ : 00225290 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2019

การสั่งงานของ BRAVIA Sync (HDMI CEC) จะไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อใช้ฟีเจอร์ Picture-in-picture

  เมื่อวิดีโอจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ แสดงออกมาโดยใช้ ฟีเจอร์ Picture-in-picture , ท่านจะไม่สามารถสั่งงาน BRAVIA Sync (HDMI CEC) ได้
  เรื่องนี้เป็นไปตามสเปคของ Android™ 8.0

  ถ้าต้องการสั่งงาน BRAVIA Sync (HDMI CEC) , ให้ปิดฟีเจอร์ Picture-in-picture

  1. กดค้างที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ OPEN.

    
  3. เลือกที่  Full screen.

  CEC: ย่อมาจาก Consumer Electronics Control