หมายเลข ID หัวข้อ : 00205405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2020

วิธีการใช้ แผงควบคุมทัชเซนเซอร์ของหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  เกี่ยวกับทัชเซนเซอร์

  จะมีแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์อยู่ที่ส่วนเฮาซิ่งด้านขวาของหูฟังแบบไร้สายนี้ เมื่อใช้แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้ ท่านสามารถสั่งงานด้วยการแตะและปัด โดยไม่ต้องใช้ปุ่มบนตัวหูฟังได้

  รูปภาพของหูฟัง

  1. แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์

  ท่านทำอะไรกับแผงควบคุมทัชเซนเซอร์นี้ได้บ้าง

  ท่านสามารถสั่งงานต่อไปนี้ได้ด้วยแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์


  ฟังเสียงรอบข้าง (Quick Attention Mode)

  โหมด Quick Attention เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้ระดับเสียงได้ยินเสียงรอบข้างได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่ต้องขยับหูฟังโดยการลด ระดับเสียงของเพลง โทรศัพท์ และเสียงเรียกเข้าในปัจจุบันลง ฟังก์ชันนี้จะให้ความสะดวกเมื่อท่านต้องการจะรับฟังเสียงประกาศของสายการบิน หรือสนทนาในการชำระเงินในการชอปปิ้ง

  วิธีใช้:
  เปิด Quick Attention Mode โดยการแตะที่แผงควบคุมทัช เซนเซอร์ทั้งหมดของ หูฟังทางด้านขวาด้วยมือของท่าน
  ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะระหว่างที่ท่านแตะแผงนี้เท่านั้น นำมือของท่านออกจากแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้เพื่อสิ้นสุดการทำงาน

  • ตัวอย่างการใช้งานที่ถูกต้อง:
   รูปภาพแสดงตัวอย่างการใช้งานที่ถูกต้อง
    
  • ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง:
   รูปภาพแสดงตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

  แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าหากไม่ได้ปิดคลุมอย่างสมบูรณ์ หรือถ้าหากมือของท่านไม่ได้แตะกับแผงนี้ ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำแนะนำต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้
  (วีดีโอนี้ใช้ WH-1000XM3 เป็นตัวอย่าง)

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


  ควบคุม อุปกรณ์เสียง (Audio Control)

  ถ้าหากอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านรองรับการทำงานของฟังก์ชัน AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), ท่านสามารถจะสั่งงานต่อไปนี้ได้:


  การทำงานสำหรับการโทรศัพท์

  ถ้า อุปกรณ์มือถือของท่านรองรับ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ท่านสามารถจะรับสายโทรศัพท์ วางสายโทรศัพท์ หรือยกเลิกการโทรออกได้

  ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำแนะนำต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้
  (วีดีโอนี้ใช้ WH-1000XM3 เป็นตัวอย่าง)

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  หมายเหตุ: ถ้า อุปกรณ์มือถือของท่านรองรับ HFP (Hands-free Profile) ท่านสามารถจะเริ่มใช้ ฟังก์ชันการโทรออกด้วยเสียง (voice dial) หรือสลับ อุปกรณ์โทรศัพท์ระหว่าง ชุดหูฟังและ อุปกรณ์มือถือได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ของ หูฟัง


  พูดกับใครบางคนในระหว่างที่สวมใส่ชุดหูฟัง (พูดเพื่อแชท) (Speak-to-Chat)

  หมายเหตุ: ฟังก์ชัน พูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) นี้รองรับได้เฉพาะ WH-1000XM4 เท่านั้น

  ถ้าหาก พูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) มีการเปิดไว้ก่อนแล้ว โหมด พูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) จะเริ่มเองโดย อัตโนมัติเมื่อท่านพูดกับใครบางคน ชุดหูฟังจะหยุดชั่วคราวหรือปิดเสียงเพลงที่กำลังเล่นอยู่และรับเสียงของบุคคลที่ท่านกำลังสนทนาด้วย ไมโครโฟนเพื่อให้รับฟังได้ง่ายขึ้น

  ใน การตั้งค่าจากโรงงาน การพูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) จะปิดไว้ ถ้าต้องการเปิดให้แตะ 2 นิ้วค้างไว้ที่แผงควบคุมทัช เซนเซอร์จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำดังขึ้นมาว่า “Speak-to-chat activated”

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  หมายเหตุ:

  • โหมด การพูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) จะเปิดขึ้นมาเมื่อผู้ที่สวมใส่ หูฟังมีการพูดขึ้นมา ถ้าหากท่านพูดสั้นเกินไปหรือพูดเบา หูฟังอาจจะไม่สามารถตรวจพบการพูดของท่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลองพูดให้นานขึ้น และด้วยเสียงที่ดังขึ้น
  • โหมด การพูดเพื่อแชท (Speak-to-Chat) จะสิ้นสุดเมื่อ หูฟังไม่ตรวจพบเสียงพูดใด ๆ จากผู้ที่สวมใส่ ชุดหูฟังเป็นเวลา 30 วินาที หรือมากกว่า
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ฟังก์ชันนี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของหูฟัง