หมายเลข ID หัวข้อ : 00203934 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

แผงควบคุมเซนเซอร์สัมผัสของหูฟังของฉันไม่ตอบสนอง

  ข้อสำคัญ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากแผงควบคุมเซนเซอร์สัมผัสของหูฟังของท่านไม่ตอบสนอง:

  1. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน, ให้ลบข้อมูลการจับคู่ออกไปและจากนั้นให้ทำการจับคู่กับหูัฟังนั้นใหม่.
  2. ทำการรีเซ็ตหูฟัง.
  3. จับคู่หูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น.
  4. ถ้าหากแผงควบคุมเซนเซอร์สัมผัสไม่ตอบสนอง หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ทำการปรับค่าเริ่มต้นให้กับหูฟังนั้นใหม่.

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้หูฟังแบบมีสาย จะมีเฉพาะฟังก์ชัน Quick Attention Mode. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับอุปกรณ์โมบายโดยใช้การเชื่อมต่อทาง Bluetooth.
  • สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย,จะต้องรองรับ โปรไฟล์ Bluetooth ต่อไปนี้ได้ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) และ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). ขึ้นอยู่กับแอปของท่าน, คำสั่ง AVRCP อาจจะไม่ได้รับการรองรับ.
  • การควบคุมและฟีเจอร์บางอย่างของหูฟังของท่าน จะต้องใช้แอป Headphones Connect. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสามารถจะทำได้กับแอป Headphones Connect ให้ตรวจเช็คดูในเว็บไซต์: https://www.sony-asia.com/electronics/headphones-connect-app.
  • แกะสติกเกอร์ หรือสิ่งที่คล้ายกันใด ๆที่แปะอยู่แผงควบคุมเซนเซอร์สัมผัสนี้ออกไป. ไม่เช่นนั้น, แผงควบคุมเซนเซอร์สัมผัสอาจจะไม่รับรู้ถึงการสัมผัสสั่งงาน.