หมายเลข ID หัวข้อ : 00223538 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

คำแนะนำให้การใช้หูฟังไร้สายแบบ Sports (WF-SP900)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถฟังเพลงได้อย่างสะดวกสบายในสถานการณ์ที่หลากหลายกับ WF-SP900.
  หน้านี้จะแสดงถึงข้อมูลพื้นฐานในวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และวิธีการดูแลและทำความสะอาดของเครื่อง WF-SP900.


  การเตรียมตัวก่อนใช้งาน


  การฟังเพลง


  การใช้งานเบื้องต้นชุดหูฟัง


  การใช้งาน ชุดหูฟังโดยใช้แอป Headphones Connect หรือ Music Center


  การใช้ชุดหูฟังใต้น้ำ


  วิธีทำความสะอาดชุดหูฟัง