หมายเลข ID หัวข้อ : 00223538 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

คำแนะนำให้การใช้ Wireless Sports Headsets (WF-SP900)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถฟังเพลงได้อย่างสะดวกสบายในสถานะการณ์ที่หลากหลายกับ WF-SP900.
หน้านี้จะแสดงถึงข้อมูลพื้นฐานในวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และวิธีการดูแลและทำความสะอาดของเครื่อง WF-SP900.

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูบทความ.

การเตรียมพร้อมก่อนการใช้
ฟังเพลง
การใช้งานเบื้องต้นตัวเฮดเซ็ต
สั่งงานตัวเฮดเซ็ตโดยใช้ แอป Headphones Connect หรือ Music Center
การใช้เครื่องเฮดเซ็ตใต้น้ำ
วิธีทำความสะอาดตัวเฮดเซ็ต


การเตรียมตัวก่อนการใช้งาน

การชาร์จไฟ

เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ของตัวเฮดเซ็ตไม่หมด เมื่อท่านต้องการจะใช้งาน ให้ทำการชาร์จไฟไว้ก่อนใช้งานเสมอ
และถ้าหากแบตเตอรี่หมดในระหว่างที่ท่านออกไปนอกบ้าน, ท่านสามารถใช้กล่องสำหรับชาร์จไฟที่ท่านชาร์จไฟไว้ก่อนล่วงหน้าทำการชาร์จไฟให้กับตัวเฮดเซ็ตนี้ได้
เมื่อกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้ได้รับการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว, จะสามารถใช้ชาร์จตัวเฮดเซ็ตได้สูงสุด 2.5 เท่าในการใช้ในโหมด Player (Bluetooth OFF) และได้สูงสุด 3 เท่าในการใช้โหมด Headphone (Bluetooth ON).

วิธีการชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ต

 1. เช็ดตัวเฮดเซ็ตให้แห้งสนิทด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม
  กล่องสำหรับชาร์จไฟนี้ไม่ได้เป็นแบบกันน้ำได้ ก่อนการใสตัวเฮดเซ็ตเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ, ให้ตรวจเช็คดูว่าตัวเฮดเซ็ต ตัวจุกใส่หู และตัวคล้องใบหูไม่ได้เปียกน้ำ
  ถ้าหากมีน้ำ(เหงื่อ หยดน้ำ น้ำทะเล ฯลฯ) เกาะติดที่ขั้วของตัวเฮดเซ็ตในระหว่างการชาร์จไฟ การกัดกร่อนของขั้วอาจจะทำให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหยุดทำงานลงไปได้

   
 2. ใส่ตัวเฮดเซ็ตเขาไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและทำการปิดฝาครอบ
  ตรวจเช็คดูว่าตัวด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเฮดเซ็ตมีการใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้วหรือไม่

   
 3. เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังหรือที่พอร์ต USB ของเครื่องพีซีของท่าน
  ให้ใช้สาย USB แบบ Type-C ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องในการเชื่อมต่อ ใช้ตัว AC adaptor ที่มีจำหน่ายทั่วไปเมื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนัง
  • เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนัง
  • เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  ตัวเฮดเซ็ตและกล่องสำหรับชาร์จไฟจะเริ่มต้นทำการชาร์จไฟ
  ในระหว่างที่กำลังชาร์จไฟอยู่นั้น ไฟแสดงการชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟและไฟแสดงสถานะของตัวเฮดเซ็ตจะติดสว่างเป็นสีแดง เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ไฟนี้จะดับลงไป

วิธีการเลือกเอียร์บัด(Earbud) และตัวคล้องใบหู(Arc supporter)

มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้เอียร์บัดและตัวคล้องใบหูที่ติดไว้กับตัวเฮดเซ็ตตั้งแต่ตอนซื้อมา
ถ้าหากตัวเอียร์บัดและตัวคล้องใบหูไม่พอดีกับขนาดหูของท่าน, ท่านอาจจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่ต้องการได้ หรือตัวเฮดเซ็ตนั้นอาจจะหลุดออกมาได้ กรุณาเลือกตัวเอียร์บัดและตัวคล้องใบหูที่พอดีกับหูของท่าน

 • เอียรบัดแบบมาตรฐาน(S/M/L/LL)
  ท่านสามารถแยกความแตกต่างในขนาดได้ตามจำนวนของจุดที่อยู่ทางด้านใต้ของตัวเอียร์บัดนั้น
 • เอียร์บัดสำหรับว่ายน้ำ(Swimming Earbuds) (S/M/L/LL)
  ท่านสามารถดูความแตกต่างของขนาดได้จากสีที่อยู่ด้านในของเอียร์บัดนั้น
 • ตัวคล้องใบหู(Arc supporters) (S/M/L)

เอียร์บัด(Earbuds)

เอียร์บัดนี้มีตำแหน่งติดตั้งได้ 2 ตำแหน่ง: [1] และ [2].
ปรับตำแหน่งสำหรับติดตั้งเพื่อให้ตัวเอียร์บัดนี้พอดีกับหูของท่าน.เมื่อถอดเอียร์บัดออก ให้จับตัวเฮดเซ็ตไว้ให้อยู่กับที่ในขณะเดียวกันก็ให้บิดและดึงเอียร์บัดออกไป
ห้ามทำการดึงที่ปลายตัวเอียร์บัดตัวคล้องใบหู(Arc supporters)

เมื่อทำการถอดตัวคล้องใบหู ให้ดึงออกช้า ๆจากด้านฐาน
ห้ามดึงที่ปลายของตัวคล้องใบหู


การฟังเพลง

ท่านสามารถฟังเพลงตามที่ท่านเลือกได้, โดยการเชื่อมต่อ WF-SP900 เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่านฟังก์ชัน Bluetooth หรือด้วยหน่วยความจำภายในของตัวเฮดเซ็ตเอง

ฟังเพลงจากอุปกรณ์ Bluetooth

ท่านสามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Walkman หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆได้
เชื่อมต่อตัวเฮดเซ็ตนี้เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ทางการเชื่อมต่อ NFC หรือการจับคู่(การลงทะเบียนอุปกรณ์)

อ้างอิงกับหน้าของหัวข้อต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อ

ฟังเพลงจากหน่วยความจำภายในของ WF-SP900

ท่านสามารถโอนถ่ายเพลงจากเครื่องพีซีของท่านไปยังหน่วยความจำของตัวเฮดเซ็ตเพื่อฟังเพลงได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth
มีหลายวิธีการที่จะโอนถ่ายเพลงไปให้กับตัวเฮดเซ็ต เลือกวิธีการที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมและการใช้งานของท่าน

การโอนถ่ายเพลงโดยใช้ซอฟต์แวร์


การทำงานเบื้องต้นโดยใช้ตัวเฮดเซ็ต

ใช้เซ็นเซอร์การแตะหรือปุ่มต่าง ๆบนตัว WF-SP900 ทำการควบคุมหรือเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเครื่องของท่าน

ปรับระดับโวลลุ่มเสียง

ปรับระดับโวลลุ่มเสียงโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์การแตะที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเฮดเซ็ต

การเพิ่มระดับโวลลุ่มเสียง
แตะที่ทางตัวด้านขวาอย่างเร็วสองครั้ง(●●)


การลดระดับโวลลุ่มเสียง
แตะที่ตัวด้านซ้ายอย่างเร็วสองครั้ง(●●)


แตะต่อเนื่องอย่างเร็วมากกว่าสองครั้งเพื่อปรับระดับโวลลุ่มเสียงให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง

การสั่งงานเพื่อทำการเล่นเพลง/ใช้โทรศัพท์

ใช้ปุ่มที่ตัวทางด้านขวาของตัวเฮดเซ็ตสำหรับการสั่งงานเล่นเพลงและใช้โทรศัพท์

ท่านสามารถทำอะไรได้บ้างในระหว่างการเล่นเพลง

Play/pause : กดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้ง(●).
ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงถัดไป กดที่ปุ่มนี้สองครั้ง(●●).
ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงก่อนหน้า (หรือเพลงปัจจุบัน) กดที่ปุ่มนี้สามครั้ง(●●●).


ท่านสามารถทำอะไรได้บ้างในระหว่างการใช้โทรศัพท์

รับ/วางสายโทรศัพท์ กดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้ง(●).
ปฏิเสธการรับสาย กดค้างที่ปุ่มนี้นาน 2 วินาที ()

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ใช้ปุ่มนี้ของตัวด้านซ้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ปรับ Ambient Sound Mode ON/OFF กดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้ง(●).
ปรับ Quick Sound Settings ON/OFF กดที่ปุ่มนี้สองครั้ง(●●).
สลับระหว่างเสียงของหน่วยความจำภายในของตัวเฮดเซ็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน กดที่ปุ่มนี้สามครั้ง(●●●).
ปรับฟังก์ชัน Bluetooth ON/OFF กดค้างที่ปุ่มนี้นาน 2 วินาที ()สั่งงานตัวเฮดเซ็ตโดยใช้แอป Headphones Connect หรือ Music Center

ใช้แอปโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Sony | Headphones Connect และ Sony | Music Center สำหรับการตั้งค่า และการสั่งงานต่าง ๆที่ไม่สามารถทำได้โดยใช้ตัวเฮดเซ็ต

Sony | Headphones Connect

ใช้แอปโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Sony | Headphones Connect ทำการตั้งค่าต่อไปนี้

 • การตั้งค่าของ Equalizer (*)
 • ปรับ Ambient Sound Mode ON/OFF
 • การตั้งค่าของ Ambient Sound Mode (*)
 • ปรับ Quick Sound Settings ON/OFF
 • การตั้งค่าของ Change Quick Sound (*)
 • การตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ Bluetooth (*)

ฟังก์ชันที่มีเครื่องหมาย(*) สามารถตั้งค่าโดยใช้ Sony | Headphones Connect เท่านั้น ไม่สามารถทำการกำหนดค่าโดยตัวเฮดเซ็ตได้

ดาวน์โหลด Sony | Headphones Connect

Sony | Music Center

ใช้แอปโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Sony | Headphones Connect ในการทำงานต่อไปนี้

 • Play/Pause เพลง
 • ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงก่อนหน้า (หรือเพลงปัจจุบัน)
 • ไปข้างหน้าอย่างเร็ว/ถอยหลังอย่างเร็ว (Fast-forward/fast-rewind)(*)
 • ปรับระดับโวลลุ่มเสียง
 • การเล่นแบบ Repeat/Shuffle (*)
 • เปลี่ยนช่วงของการเล่น(โฟลเดอร์/รายการเล่น/อัลบัม) (*)
 • การสลับแหล่งกำเนิดเสียง (เฮดเซ็ต/โทรศัพท์สมาร์ทโฟน)

ฟังก์ชันที่มีเครื่องหมาย(*) สามารถสั่งงานได้โดยใช้ Sony | Headphones Connect เท่านั้น ไม่สามารถทำการสั่งงานโดยตัวเฮดเซ็ตได้

ดาวน์โหลด Sony | Music Center
http://vssupport.sony.net/en_ww/


การใช้งานตัวเฮดเซ็ตใต้น้ำ

ตัวเฮดเซ็ตนี้มีการทนทานต่อน้ำและฝุ่นสูง, ท่านจึงสามารถฟังเพลงได้แม้จะอยู่ในสายฝนหรือใต้น้ำ

การสลับเอียร์บัด

ติดเอียร์บัดสำหรับว่ายน้ำ (Swimming Earbuds) เข้ากับตัวเฮดเซ็ตเมื่อใช้ในสระว่ายน้ำ
ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้ตัวเอียร์บัดสำหรับว่ายน้ำ น้ำอาจจะรั่วซึมเข้าไปในตัวเฮดเซ็ตได้ ทำให้ท่านไม่สามารถจะฟังเพลงได้, และเกลือหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นอาจจะติดกับตัวเครื่องและทำให้คุณภาพของเสียงด้อยลงหรือทำความเสียหายกับตัวเฮดเซ็ตได้

ตัวเฮดเซ็ตนี้มีตัวเอียร์บัดสำหรับว่ายน้ำให้ 4 ขนาด (S/M/L/LL).
เลือกขนาดที่มีความแน่นกว่าเอียร์บัดแบบมาตรฐานของท่านเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้รั่วซึมเข้าไปด้านในได้

เอียร์บัดนี้มีตำแหน่งติดตั้งได้ 2 ตำแหน่ง, ปรับให้พอดีกับหูของท่าน

ตำแหน่งของเอียร์บัด:
ติดตั้งเอียร์บัดเข้าไปให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้หลุดหลวม
ถ้าหากเอียร์บัดไม่พอดีกับหูของท่าน หลังจากที่ทำการปรับตำแหน่งติดตั้ง ให้สลับตัวคล้องใบหู

หลีกเลี่ยงไม่ทำให้ตัวเฮดเซ็ตหาย

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเฮดเซ็ตหาย, ให้เชื่อมต่อตัวด้านซ้ายและขวาด้วยสายผูกสำหรับการใช้งานใต้น้ำ

วิธีการใส่

 1. ถอดเอียร์บัดออก, และใส่สายผูกเข้าไป
 2. ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่
 3. จับสายผูกไว้ให้อยู่กับที่ด้วยแว่นตาว่ายน้ำ ที่ทางด้านหลังของศีรษะของท่าน

วิธีทำความสะอาดชุดเฮดเซ็ต

ถ้าหากท่านไม่ทำความสะอาดตัวเฮดเซ็ต, อายุของตัวเฮดเซ็ตนี้อาจจะสั้นลงได้ ดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุของตัวเฮดเซ็ต
อ้างอิงกับวิดีโอด้านล่างถึงวิธีการทำความสะอาดตัวเฮดเซ็ต

บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube