หมายเลข ID หัวข้อ : 00230020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2020

ชุดหูฟังไร้สายไม่สามารถ ชาร์จไฟหรือเปิดไม่ได้ (WF-1000XM3)

  ตรวจเช็คดูว่าชุดหูฟังไร้สายนั้น ชาร์จไฟหรือเปิดขึ้นมา ได้หรือไม่ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น

  1. ติดตั้ง เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด

  2. ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้

   ใส่ ชุดหูฟังทั้งสองข้างเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟที่เชื่อมต่อกับสาย USB จากนั้นให้ตรวจเช็คดูว่าไฟ  (สีแดง) ของชุดหูฟังติดสว่างหรือไม่
   ถ้าหากไฟ ไม่ติดสว่าง ให้ปิดฝาและรอประมาณ 30 วินาที เปิดฝาปิดและตรวจเช็คดูว่าไฟ (สีแดง) บนตัวชุดหูฟังติดสว่างหรือไม่

  3. ทำการรีเซ็ต ชุดหูฟัง

   1. ใส่ตัวชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยให้ฝาปิดของกล่องสำหรับชาร์จไฟเปิดไว้ จากนั้นกดนิ้วของท่านที่ตัวทัช เซนเซอร์ของเครื่องทางด้านซ้ายนานประมาณ 20 วินาที

   2. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ
    หมายเหตุ:

    • ถ้าหาก ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ไม่กะพริบในขั้นตอนที่ 1 ท่านอาจจะต้องแตะนิ้วของท่านค้างที่ทัช เซนเซอร์ที่ทางด้านซ้ายของ ชุดหูฟังนานประมาณ 30 วินาที
    • ท่านอาจจะสามารถใช้งานได้ต่อไป แม้ไฟ (สีแดง) ไม่กะพริบ
   3. กดนิ้วของท่านที่ตัวทัช เซนเซอร์ ที่ตัวเครื่องทางด้านขวานานประมาณ 20 วินาที

   4. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ
    หมายเหตุ:

    • ถ้าหาก ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ไม่กะพริบในขั้นตอนที่ 3 ท่านอาจจะต้องแตะนิ้วของท่านค้างที่ทัชเซนเซอร์ที่ทางด้านขวาของ ชุดหูฟังนานประมาณ 30 วินาที
    • ท่านอาจจะสามารถใช้งานได้ต่อไป แม้ไฟ (สีแดง) ไม่กะพริบ
   5. ตรวจเช็คเพื่อดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่ หลังการรีเซ็ต
    หมายเหตุ: ไฟ (สีแดง) อาจจะติดหลังจากที่ทำการรีเซ็ตเสร็จ

   หมายเหตุ:
  4. ทำการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟด้วยสาย USB Type-C ที่ให้มา

   สถานการณ์ด้านล่างนี้จะเกิดขึ้น เมื่อไฟที่เหลือใน แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่ต่ำ และชุดหูฟังไม่สามารถชาร์จไฟได้

   • เมื่อไฟ (สีแดง) ของชุดหูฟังติดสว่างและดับลงไปทันที และชุดหูฟังปิดลงไปเมื่อใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   • เมื่อไฟ (สีแดง) ของชุดหูฟังไม่ติดสว่างและไม่ดับลงไป แม้จะใส่ชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  5. ให้เช็ดช่องเสียบของชุดหูฟังและของกล่องสำหรับชาร์จไฟ ด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม (เช่น ผ้าเช็ดแว่นตาที่มีจำหน่ายทั่วไป)

   ถ้าหากช่องเสียบสกปรก การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้
   ขอแนะนำให้ทำความสะอาดช่องเสียบนี้เป็นประจำ

  6. ชาร์จไฟใน สภาวะแวดล้อมที่ 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

   ถ้าหากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้
   แนะนำให้ทำ การชาร์จไฟให้กับ ชุดหูฟังใน สภาวะแวดล้อมที่มี อุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ในช่วง 15°C และ 35°C (59°F - 95°F) เพื่อการชาร์จไฟที่มีประสิทธิภาพ