หมายเลข ID หัวข้อ : 00204772 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/02/2019

เสียงของระบบและ “TEXT TO SPEECH (TTS)” ไม่มีออกมาจากลำโพงของทีวี.

    TEXT TO SPEECH (TTS) และเสียงของระบบไม่มีออกมาจากระบบออดิโอ เฉพาะเมื่อการตั้งค่าของ Speakerไปที่ Audio system.