หมายเลข ID หัวข้อ : 00200512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/06/2020

ภาพและไอคอนในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ที่เชื่อมต่อทาง HDMI มีการขยายใหญ่ขึ้น.

เมื่อหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows มีการแสดงบนทีวี จะแสดงออกมาที่ความละเอียดภาพที่ต่ำ.

  สัดส่วนการซูมภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows อาจจะมีการตั้งไว้เป็น High. เปลี่ยนการตั้งค่าสัดส่วนการซูม ให้กับภาพและไอคอน ให้แสดงในขนาดที่ต้องการ. 
  ถ้าหากสัดส่วนของการซูมตั้งไว้เป็น 100%, รูปภาพและไอคอนจะไม่มีการขยาย.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันทางสาย HDMI , เราแนะนำให้ทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้.

  • การตั้งค่าของ HDMI Signal format ของทีวี
   • ถ้าหากสัญญาณอินพุทเข้าไปให้กับทีวีเป็น 4K 30P: Standard format
   • ถ้าหากสัญญาณอินพุทเข้าไปให้กับทีวีเป็น 4K 60P: Enhanced format
  • การตั้งค่าความละเอียดภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์: 3840 x 2160 (4K)

  สัญญาณอินพุทไปให้กับทีวีจะเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. รูปภาพและไอคอนอาจจะมีการขยายได้เช่นกัน เมื่อมีการส่งสัญญาณ 4K ออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่รองรับ 4K.