หมายเลข ID หัวข้อ : 00198763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

สายเชื่อมต่อขยายอนาล็อกแบบใดที่จะต้องใช้กับเครื่อง Android TV ของฉันได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: สำหรับทีวีบางรุ่น ที่ออกในปี 2016, จะมีสายเชื่อมต่อขยายอนาล็อกให้มาด้วย. ขั้นแรก, ให้ตรวจเช็คดูว่าสายเชื่อมต่อขยายอนาล็อกมีให้มาพร้อมกับทีวีของท่านหรือไม่.

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขั้วต่อมาตรฐานใน BRAVIA เพื่อให้เข้ากันได้กับสายนั้น.
ถึงแม้จะเห็นว่าเหมือนกัน, มาตรฐาน(สเปคของสาย) อาจจะต่างกัน.
ดังนั้น, กรุณาเลือกสายกับฟังก์ชัน 1-4 เรียงตามขั้วต่อดังต่อไปนี้.
ถ้าหากท่านใช้สายชนิดที่แตกต่างออกไป, สัญญาณภาพหรือเสียงจะออกมาไม่ถูกต้อง.
ผังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดและการเชื่อมต่อของสายเชื่อมต่อขยายอนาล็อก.

รูปภาพประกอบ

[A]: สายเชื่อมต่อขยายอนาล็อก(จัดมาให้กับทีวีรุ่นที่ออกในปี 2016เท่านั้น)
[B]: บริเวณขั้วต่อของการเชื่อมต่อด้านข้างเข้ากับ BRAVIA
[C]: สายขั้วต่อ RCA (ไม่ได้จัดมาให้)
[D]: TV
[E]: VCR/วิดีโอเกม/ เครื่องเล่น DVD / กล้องถ่ายภาพวิดีโอ, ฯลฯ.

・ ฟังก์ชันต่าง ๆ จะมีการจัดเรียงตามลำดับต่อไปนี้จากด้านบนของขั้วต่อ:
       1: Audio (ซ้าย (L))
2: Video
3: Ground
4: Audio (ขวา (R))

・ขนาดของปลั๊กต่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 3.5 มม.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับการเชื่อมต่อทีวีในคู่มืออ้างอิง.