หมายเลข ID หัวข้อ : 00198763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/03/2022

สายขยายการเชื่อมต่อแบบ อนาล็อกแบบอะไรที่ฉันต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับ Android TV™ หรือ Google TV™ของฉัน?

  หมายเหตุ:  

  • ทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559 จะมาพร้อมกับสายต่อขยายแบบอนาล็อกหนึ่งเส้น อันดับแรก ตรวจเช็คดูว่ามีสายต่อขยายแบบอนาล็อกที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่านหรือไม่
  • ตัวเชื่อมต่อ A/V จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (รายละเอียด ข้อมูลจำเพาะการเดินสาย) ของการเชื่อมต่อกับ VIDEO IN (AV IN) ใน BRAVIA™ TV ของท่าน
  • ถึงแม้ว่าสายนั้นจะดูเหมือนกันดังรูป แต่มาตรฐานอาจจะต่างกัน
  • ถ้าหากท่านใช้สายแบบที่ต่างกัน ภาพและเสียงอาจจะออกมาไม่ถูกต้อง

  สายต่อขยายที่มีส่วนของตัวเชื่อมต่อที่จัดเรียงตามลำดับจากแบบดีสุดถึงแบบธรรมดา

  แผนผังรายละเอียดขั้วต่อ

  • A: ขนาดแจ็ค 3.5 มม.
  • B: สัญญาณออดิโอด้านซ้าย (L)
  • C: สัญญาณวิดีโอ
  • D: กราวด์
  • E: สัญญาณออดิโอด้านขวา (R)

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อที่ถูกต้องระหว่างทีวีและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณโดยใช้สายขยายการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก:

  ผังการเชื่อมต่อ

  • A: VCR, วิดีโอเกม, เครื่องเล่น DVD, กล้องบันทึกวิดีโอ ฯลฯ
  • B: สายต่อขยายแบบอนาล็อก (จัดมาให้พร้อมกับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559)
  • C: สายเคเบิล RCA (ไม่มีให้)

  หมายเหตุ:

  • การจะมี สายขยายการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกมาให้ด้วยหรือไม่จะขึ้นอยู่กับ รุ่นเครื่อง ภูมิภาคหรือประเทศของท่าน
  • เชื่อมต่อ สายขยายการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเข้ากับช่องเสียบสำหรับ VIDEO IN หรือ AV IN บนทีวี
  • ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือ