หมายเลข ID หัวข้อ : 00205433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ระดับโวลลุ่มสำหรับการรับสัญญาณที่ส่งออกอากาศและแอปต่างๆ * จะแตกต่างออกไปเมื่อใช้ลำโพงภายนอกผ่านทาง HDMI (eARC/ARC)

  ขึ้นอยู่กับแอปนั้นๆ โวลลุ่มของเสียงเซอร์ราวด์อาจจะดังกว่าของรายการทีวีที่เป็นการส่งออกอากาศมา

  หมายเหตุ: ท่านสามารถลดความแตกต่างของโวลลุ่มนี้ได้โดยการตั้งค่าเอาต์พุตของดิจิทัลออดิโอ (Digital audio output)ไปเป็น PCM ตามขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ PCM จะไม่สามารถให้เสียงเซอร์ราวด์ออกมาได้

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. จากนั้นเลือกที่  Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundAudio outputDigital audio outPCM
   • หรือ เลือกที่  SoundDigital audio outPCM

  แอปพลิเคชัน*:

  • YouTube™, Netflix, ฯลฯ