หมายเลข ID หัวข้อ : 00205433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ระดับโวลลุ่มสำหรับการรับสัญญาณที่ส่งออกอากาศและแอปต่าง ๆ * จะแตกต่างออกไปเมื่อใช้ลำโพงภายนอกผ่านทาง HDMI (eARC/ARC).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับแอปนั้น ๆ, โวลลุ่มของเสียงเซอร์ราวด์อาจจะดังกว่าของรายการทีวีที่เป็นการส่งออกอากาศมา.

หมายเหตุ: ท่านสามารถลดความแตกต่างของโวลลุ่มนี้ได้โดยการตั้งค่าเอาท์พุทของดิจิตอลออดิโอ(Digital audio output)ไปเป็น PCM ตามขั้นตอนต่อไปนี้. แต่, PCM จะไม่สามารถให้เสียงเซอร์ราวด์ออกมาได้.

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
  4. เลือกไปที่ Digital Audio Out.
  5. เลือกที่ PCM

Apps*:

  • YouTube, Neflix, ฯลฯ

*YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.