หมายเลข ID หัวข้อ : 00204352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2020

ในระหว่างการเล่นผ่าน Bluetooth ฉันสามารถได้ยินเสียงการทำงานหรือเสียงเตือนจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆ และการเล่นนั้นจะตัดไป

    ถ้าหากมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน Bluetooth อยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ที่ใช้เล่นผ่าน Bluetooth นั้น, ท่านอาจจะได้ยินเสียงการทำงานหรือเสียงเตือนจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้.
    ถ้าหากท่านได้ยินเสียงการทำงานหรือเสียงเตือนจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น, ให้ตัดการเชื่อมต่อของ Bluetooth ออกจากอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้น.