หมายเลข ID หัวข้อ : 00229771 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

เสียงมีการกระโดดหรือขาดตอน เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงไร้สายผ่านทาง Bluetooth

เสียงขาดหายไปในระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงการใช้ฟังก์ชัน Speaker Add และ Wireless Party Chain

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  1. ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  ขึ้นกับสภาวะ เสียงอาจจะจะมีการกระโดดหรือขาดตอนได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ให้ใช้อุปกรณ์นั้นให้ห่างจากสิ่งต่อไปนี้เท่าที่จะเป็นไปได้
   • บริเวณที่มีการติดตั้งแอคเซสพอยต์แบบ LAN ไร้สายไว้
   • ใกล้กับเตาไมโครเวฟที่ทำงาน ทีวี วิทยุ จูนเนอร์ และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
  • ขยับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ให้เข้าใกล้กับตัวลำโพง
  • ปัญหาต่าง ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีกำแพง ผู้คน โลหะ หรือวัตถุอื่น ๆที่ขัดขวางคลื่นของ Bluetooth ระหว่างลำโพงนี้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน
  • ปัญหาต่าง ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากท่านใช้งานแอปหรือเข้าไปในหน้าจอการตั้งค่าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน หยุดการเล่น Bluetooth เมื่อดำเนินการเหล่านี้
  • เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ให้ทำการเริ่มทำงานใหม่ให้กับอุปกรณ์นี้ ก่อนการเชื่อมต่อใหม่กับลำโพงนี้ผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

  ถ้าหากสี่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

  2. เปลี่ยนคุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพง

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการโทรศัพท์ ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ 3. ส่วนของ การตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

  ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนคุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพงไปเป็น เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)
  หมายเหตุ: วิธีการต่อไปนี้ ใช้ไม่ได้กับการใช้ลำโพงหลายตัวพร้อมกัน (ฟังก์ชัน Speaker Add หรือ Wireless Party Chain ฯลฯ)

  SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40, SRS-XB41

  SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43

  GTK-XB60, GTK-XB90

  SRS-XB12

  SRS-XB13

  SRS-NB10

  SRS-NS7

  3. ตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

  ตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อ:

  • ถ้าหากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับ LAN ไร้สาย 2.4 GHz:
   • ลองใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายในย่าน 5 GHz แทน
   • ลองใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย (สำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
   • วางลำโพงและคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น
  • ถ้าหากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับ LAN ไร้สาย 5 GHz:
   • ขยับเพื่อวางในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi มีความแรง
   • วางลำโพงและคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น
  • ถ้าหากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับ LAN แบบใช้สาย:
   • วางลำโพงและคอมพิวเตอร์ไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น
  • ถ้าหากสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับสายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ:
   • ขยับสมาร์ทโฟนไปในตำแหน่งที่โทรศัพท์มือถือรับสัญญาณได้ดี
   • วางลำโพงและสมาร์ทโฟนไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น