หมายเลข ID หัวข้อ : 00197008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

เสียงขาดหาย หรือมี เสียงรบกวนเกิดขึ้นจาก หูฟัง หรือลำโพง Bluetooth

  มีหลายสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อการสื่อสารของ Bluetooth ได้ ส่งผลให้มีปัญหาเสียง หรือ เสียงรบกวนกับ หูฟัง หรือ ลำโพง Bluetooth ได้
  ทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่ให้มาสำหรับแต่ละสภาวะแวดล้อมที่เป็นไปได้เหล่านี้:

  กรณีที่ 1: เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi , เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น, ฯลฯ
  กรณีที่ 2: เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง หรือกระเป๋าในระหว่างที่รับฟังเสียงออดิโอ
  กรณีที่ 3: เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ใกล้กับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น
  กรณีที่ 4: เมื่อใช้อุปกรณ์นี้ห่างจากเครื่องเล่น เช่น อยู่ในห้องอื่น
  กรณีที่ 5: เมื่อเล่นเพลง (ข้อมูลเสียง) จากอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในกล่องหรือเคส
  กรณีที่ 6: เมื่อเล่นเพลง (ข้อมูลเสียง) สตรีมจากอินเทอร์เน็ต
  กรณีที่ 7: เมื่อเล่นเพลงที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ หรือเป็นฟอร์แมท High-Resolution audio
  กรณีที่ 8: การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เมื่อมี แอปพลิเคชันหลายอันทำงานอยู่พร้อมกัน

  ถ้ายังมีปัญหาอยู่หลังการเช็คสภาวะแวดล้อมทั้งหมดที่แสดงไว้แล้ว ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง
   

   

  เหตุผล

  การแก้ปัญหา

  กรณีที่ 1

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น ฯลฯ

  เราเตอร์ Wi-Fi เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมาได้ อุปกรณ์ Bluetooth อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุเหล่านี้เมื่อใช้ในตำแหน่งที่มีการปนกันของคลื่นวิทยุหลายอัน

  กรุณาใช้อุปกรณ์ Bluetooth นั้นให้ห่างจาก เราเตอร์ Wi-Fi, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น, ฯลฯ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรบกวนกันของคลื่นวิทยุ

  ถ้าหากท่านใช้ชุดหูฟังที่มีฟังก์ชัน ยกเลิกเสียงนอยส์รบกวน (noise canceling), ให้ปิดฟังก์ชัน การยกเลิกเสียงนอยส์รบกวนนั้นไปก่อน

  กรณีที่ 2

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง หรือกระเป๋าในระหว่างที่รับฟังเสียงออดิโอ

  อุปกรณ์ Bluetooth จะได้รับผลกระทบได้ เนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะไปปิดกั้นเสาอากาศ Bluetooth ของ อุปกรณ์ Bluetooth และทำให้เกิดการกีดขวางการสื่อสารของ Bluetooth ได้

  ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ Bluetooth ไปในตำแหน่งที่ไม่มีการกีดขวางการติดต่อสื่อสารของ Bluetooth เช่น ร่างกายมนุษย์ เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ในกระเป่าเสื้อ/กางเกง หรือกระเป๋าสะพาย

  กรณีที่ 3

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth ใกล้กับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น

  อุปกรณ์ Bluetooth อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุเหล่านี้เมื่อใช้ในตำแหน่งที่มีการปนกันของคลื่นวิทยุหลายอัน

  ให้ทำการปิดฟังก์่ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth อันอื่นไปก่อน

  กรณีที่ 4

  เมื่อใช้อุปกรณ์นี้ห่างจากเครื่องเล่น เช่น อยู่ในห้องอื่น

  การสื่อสาร Bluetooth จะอ่อนแรงลงเรื่อย ๆ เมื่อตำแหน่งของ หูฟัง/ลำโพง Bluetooth อยู่ห่างจาก เครื่องเล่น Bluetooth เมื่อใช้ หูฟัง หรือ ลำโพง Bluetooth และเครื่องเล่น Bluetooth ในห้องที่แตกต่างกันที่ปิดประตูไว้ การสื่อสารของ Bluetooth อาจจะอ่อนแรงได้

  ให้นำหูฟัง/ลำโพง Bluetooth นั้นเข้ามาใกล้เครื่องเล่น Bluetooth ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  กรณีที่ 5

  เมื่อเล่นเพลง (ข้อมูลเสียง) จากอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในกล่องหรือเคส

  ถ้าหากเคสป้องกันเครื่องใช้วัตถุที่เป็นโลหะหรือวัสดุที่หนา การสื่อสาร Bluetooth อาจจะถูกรบกวนได้จากวัตถุหรือวัสดุเหล่านั้นและสัญญาณจะอ่อนแรงลงไปได้

  ให้นำออกจากกล่องหรือเคสของเครื่องเล่น Bluetooth

  กรณีที่ 6

  เมื่อเล่นเพลง (ข้อมูลเสียง) สตรีมจากอินเทอร์เน็ต

  เสียงจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของการติดต่อสื่อสารของอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก เพลง (ข้อมูลเสียง) ที่ถูกสตรีมมายังเครื่องเล่น Bluetooth จะถูกส่งต่อไปให้กับหูฟัง/ลำโพง Bluetooth อีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ เครื่องเล่นเพลง (ข้อมูลเสียง) ที่มีขนาดใหญ่จะมีผลกระทบต่อเสียงมากกว่าด้วย

  ให้ทำการเล่นคอนเทนท์ที่เป็นเสียงที่ดาวน์โหลดมาแทนการสตรีมจากอินเทอร์เน็ต

  กรณีที่ 7

  เมื่อเล่นเพลงที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ หรือเป็นฟอร์แมท High-Resolution audio

  ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อจะให้เล่นได้กับฟอร์แมท High-Resolution audio
  ไฟล์เพลงขนาดใหญ่อาจจะกระทบต่อการติดต่อสื่อสารของ Bluetooth ได้

  ให้เปลี่ยน การตั้งค่าของ Bluetooth audio streaming playback quality ของหูฟัง หรือลำโพง Bluetooth ของท่านไปเป็นPriority on stable connection

  กรณีที่ 8

  การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เมื่อมี แอปพลิเคชันหลายอันทำงานอยู่พร้อมกัน

  ให้ยกเลิกแอปที่ท่านไม่ได้ใช้ในอุปกรณ์นั้นเพื่อลดภาระการทำงานลงไป


  ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ทำการรีสตาร์ท อุปกรณ์ ของท่านใหม่
  2. เชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่
  3. ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยมี ฟังก์ชัน Near Field Communication (NFC)  ให้ใช้ ฟังก์ชันนี้ในการเชื่อมต่อใหม่
  4. การรีเซ็ต อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยของท่าน


  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดในวิธีการรีเซ็ตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น
  • ถ้าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของท่านมีเหลืออยู่ในระดับที่ต่ำ ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่นั้นก่อน และจากนั้นให้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้น