หมายเลข ID หัวข้อ : 00203195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

มีการรบกวนเป็นลูกคลื่น เมื่อดูเนื้อหาที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์ภายนอก

  ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ให้เปลี่ยนความละเอียดของเอาท์พุทจาก 1080p ไปเป็น 1080iหรือไปเป็น ความละเอียดเดิม (Original Resolution) (ชื่ออาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่อง)
  ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ตั้ง การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction) ในทีวี ไปเป็น ต่ำ (Low) ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)ความคมชัด (Clarity)การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction)
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความคมชัด (Clarity)การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction)
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)การปรับแต่งภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความคมชัด (Clarity)การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction)
  3. เลือกที่ Low

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการตั้งค่าของ การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction) ไว้เป็น ต่ำ (Low) อาจจะเห็นการรบกวนบนหน้าจอได้เล็กน้อย