หมายเลข ID หัวข้อ : 00203195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

มีการรบกวนเป็นลูกคลื่น เมื่อดูคอนเทนท์ที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์ภายนอก

  ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ให้เปลี่ยนความละเอียดของเอาท์พุทจาก 1080p ไปเป็น 1080iหรือไปเป็น Original Resolution (ชื่ออาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่อง)
  ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ตั้ง Random noise reduction ในทีวี ไปเป็น Low ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Picture & Display
  4. เลือกที่ Pictureหรือ Picture adjustments
  5. เลือกที่ Advanced settings
  6. เลือกที่ Clarity
  7. เลือกที่ Random noise reduction
  8. เลือกที่ Low

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการตั้งค่าของ Random noise reduction ไว้เป็น Lowอาจจะเห็นนอยส์รบกวนบนหน้าจอได้เล็กน้อย