หมายเลข ID หัวข้อ : 00203195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

มีนอยส์รบกวนที่เป็นคลื่น เมื่อฉันดูวิดีโอที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ภายนอก

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ให้เปลี่ยนความละเอียดของเอาท์พุทจาก 1080p ไปเป็น 1080i, หรือไปเป็น Original Resolution. (ชื่ออาจจะแตกต่่างกันไปตามรุ่นเครื่อง.)
ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ตั้ง Random noise reduction ในทีวี ไปเป็น Low ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Clarity.
  5. เลือกที่ Random noise reduction.
  6. เลือกที่ Low.

หมายเหตุ: ถ้าหากมีการตั้งค่าของ Random noise reduction ไว้เป็น Low, อาจจะเห็นนอยส์รบกวนบนหน้าจอได้เล็กน้อย.