หมายเลข ID หัวข้อ : 00166927 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2018

ภาพ 4K (50p/60p) จากอุปกรณ์ภายนอกไม่แสดงออกมาเป็นปกติ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านต้องการจะดูภาพชนิดต่อไปนี้บนหน้าจอทีวีจากอุปกรณ์ภายนอก, ให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI ทีมีแบนด์วิธ 18 Gbps.

 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:4:4 / 8bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 8bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:0 / 10bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 10bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 12bit
 • สัญญาณ RGB

เปลี่ยนการตั้งค่า ฟอร์แมทของสัญญาณ HDMI. ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งค่า ฟอร์แมทของสัญญาณ HDMI.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่ม TV.
 4. เลือกที่ HDMI Signal format และ ตั้งค่า Enhanced format.

หมายเหตุ:
 • สัญญาณ 4K (50p/60p) จะรองรับได้ใน HDMI IN 2/3 เท่านั้น.
 • ถ้าหากสัญญาณเป็นฟอร์แมทแบบปรับปรุงแล้ว, ภาพหรือเสียงจากส่วนของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่รองรับ 4K อาจจะออกมาไม่ปกติได้. ในกรณีเช่นนี้, ให้เปลี่ยนฟอร์แมทของสัญญาณไปเป็นฟอร์แมทมาตรฐาน หรือสลับสาย HDMI ไปที่อินพุทสำหรับรับสัญญาณที่เป็นแบบฟอร์แมทมาตรฐานได้.

สำหรับรายละเอียดเรื่องทีวีของท่านรองรับวิดีโอฟอร์แมทใดได้บ้าง ให้อ้างอิงกับ ชนิดของสัญญาณวิดีโอ 4K (50p/60p) ที่รองรับได้ของทีวี.