หมายเลข ID หัวข้อ : 00166927 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/08/2019

ภาพ 4K (50p/60p) จากอุปกรณ์ภายนอกแสดงออกมาไม่ปกติ

  ถ้าหากท่านต้องการจะดูภาพชนิดต่อไปนี้บนทีวี จากอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI ที่มีแบนด์วิดธ์ 18 Gbps.

  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:4:4 / 8บิต
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 8บิต
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:0 / 10บิต
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 10บิต
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 12บิต
  • สัญญาณ RGB

  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ HDMI signal format สั่งงานดังต่อไปนี้ เพื่อทำการตั้งค่า HDMI signal format

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Watching TV.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก WatchingTV  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  4. เลือกที่ External inputs
  5. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format
   สำหรับ HDMI IN 4ของZ9G ซีรีส์ ให้ตั้งไปที่ Enhanced format (Dolby Vision) หรือ Enhanced format (8K)

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ A9G, X95G, X85G (55/65/75/85), Z9G, A9F และZ9F ซีรีส์:
   สัญญาณ 4K (50p/60p) จะรองรับได้กับขั้วต่อ HDMI ทั้งหมด
  • สำหรับรุ่นอื่น ๆ : 
   สัญญาณ 4K (50p/60p) จะรองรับได้กับขั้วต่อ HDMI IN 2/3 เท่านั้น
  • ถ้าหากสัญญาณนั้นเป็นฟอร์แมทแบบยกระดับมา(Enhanced format) ภาพหรือเสียงจากส่วนของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่รองรับ 4K อาจจะไม่ออกมาตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนฟอร์แมทของสัญญาณไปเป็นฟอร์แมทมาตรฐาน หรือสลับสาย HDMI ไปเป็นอินพุทสำหรับสัญญาณที่เป็นฟอร์แมทมาตรฐาน

  สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของการที่ฟอร์แมทวิดีโอใดจะรองรับโดยทีวีของท่านได้ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ชนิดของสัญญาณวิดีโอ 4K (50p/60p) ที่รองรับได้โดยทีวีนี้