หมายเลข ID หัวข้อ : 00249237 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

ฉันจะปิดผนึกฝาปิด USB Type-C เพื่อป้องกันความเสียหายจากของเหลวที่จะเข้าไปใน WI-SP510 ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เครื่อง WI-SP510 มีระดับของการป้องกันอยู่ที่ IPX5 ซึ่งจะป้องกันน้ำสาดกระเด็นและเหงื่อได้ จึงเหมาะกับการนำไปใช้งานกลางแจ้ง เพื่อรักษาระดับการป้อง IPX5 นี้ และป้องกันความชื้นหรือของเหลวที่จะทำความเสียหายกับหูฟัง พอร์ต USB Type-C จะต้องได้รับการปิดไว้อย่างถูกต้อง ถ้าหากฝาปิดไม่ได้ปิดไว้อย่างแน่นหนา ของเหลวอาจจะเล็ดลอดเข้าไปในตัว อุปกรณ์ได้ ทำให้เกิดปัญหา เช่นปัญหา การชาร์จไฟ เปิดไม่ได้ และความเสียหายทั่วไปต่อหูฟังของท่านได้

  วิธีการปิดฝาของพอร์ต USB Type-C ให้แน่นหนา

  ปิดปลายฝา (1) ให้แน่นก่อน และจากนั้นปิดอีกด้านหนึ่ง (2) ให้แน่น วิธีนี้จะป้องกันความชื้นเช่นเหงื่อไม่ให้เข้าไปในเครื่องได้

  รูปภาพแสดงวิธีปิดปาของช่อง USB

  ดังที่ท่านเห็นในรูปด้านล่าง ท่านจะต้องตรวจดูว่าฝาปิดพอร์ต USB Type-C ไว้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าหากมุมด้านซ้ายไม่ปิดผนึก ของเหลวก็อาจจะหาทางเข้าไปในตัวหูฟังได้
  ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีของการปิดฝาพอร์ต USB Type-C

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดพอร์ต USB Type-C มีการปิดที่แน่นหนาดีแล้วก่อนที่จะ ชุดหูฟังนั้นจะไปใช้ในที่มีความชื้นหรือของเหลว
  • ฝาปิดพอร์ต USB Type-C จะต้องปิดไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อรักษาสมรรถนะการป้องกันน้ำระดับ IPX5 ตามมาตรฐาน IEC
  • การชาร์จไฟพอร์ต USB Type-C ที่มีความชื้นหรือของเหลวหลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้อาจจะมีกัดกร่อนตัวพอร์ตและทำให้เกิดไฟไหม้ ควัน ไฟช็อต หรือความผิดปกติอื่น ๆ ได้
  • ถ้าหากพอร์ต USB Type-C นี้มีเกิดการกัดกร่อนและต้องได้รับบริการตรวจซ่อม จะถือว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือการรับประกัน

  ด้านล่างเป็นตัวอย่างของความเสียหายจากของเหลวที่เกิดกับพอร์ต USB Type-C
  ความเสียหายจากของเหลวเมื่อ ฝาปิด USB ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูก