หมายเลข ID หัวข้อ : 00111674 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2015

คำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันไม่ให้หูฟังเสียหาย.

    1. เมื่อเก็บหูฟังไว้ในกระเป๋า, ให้หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไปบนหูฟัง ที่อาจจะไปเพิ่มแรงกดกับส่วนที่เป็นข้อพับของหูฟัง และสร้างความเสียหายได้. กรุณาอ้างอิงกับรูปภาพด้านล่างในส่วนที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินที่เป็นจุดที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกด. ควรเก็บหูฟังไว้ในกล่องเก็บสำหรับป้องกัน.
      Image

    2. ให้พิจารณาเก็บหูฟังไว้ในกล่องเก็บสำหรับป้องกัน.