หมายเลข ID หัวข้อ : 00172226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

เมื่อเชื่อมต่อระบบ Home Theater System หรือภาคขยายเสียง AV ทาง HDMI,ภาพ 4K เช่น PlayStation4 Pro จะไม่สามารถแสดงได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หัวข้อนี้ออกแบบมาสำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานได้กับ 4K ที่ออกในปี 2016 หรือที่ใหม่กว่า.

  วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณวิดีโอ. ตรวจสอบให้มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้:

  สัญญาณที่รองรับได้ และสัญญาณ HDR

  ความละเอียดภาพ(Resolution)Frame RateColor SpaceColor Depth

  4K:

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  High Definition

  50/59.94/60 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 บิต
  YCbCr 4:2:28/10/12 บิต
  YCbCr 4:2:010/12 บิต
  23.98/24/25/29.97/30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  10/12 บิต

  4K:

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  Standard Format

  50/59.94/60 HzYCbCr 4:2:08 บิต
  23.98/24/25/29.97/30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 บิต
  YCbCr 4:2:28/10/12 บิต

  หมายเหตุ: วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีภาพแสดงในระดับความคมชัดสูง Enhanced format, HDR หรือ Standard format.

  1. เมื่อภาพของฟอร์แมท Enhanced เช่น High-definition 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 บิตจะไม่มีการแสดงออกมา
  2. เมื่อไม่มีภาพ HDR แสดงออกมา
  3. เมื่อภาพของฟอร์แมท Standard เช่น 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 บิต
  1. เมื่อภาพของฟอร์แมท Enhanced เช่น High-definition 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 บิตจะไม่มีการแสดงออกมา
   • ตรวจเช็คดูว่าท่านเชื่อมต่อด้วยสาย Premium High Speed HDMI กับ Ethernet ที่รองรับ 18Gbps ได้.
   • ตรวจเช็คดูว่า HDMI Signal Format สำหรับระบบ Home Theatre หรือภาคขยายเสียง AV ของท่านมีการตั้งไว้เป็น Enhanced Format.
   • ตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับฟอร์แมทวิดีโอ ความคมชัดสูง 4K ได้.

    หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูว่า HDMI Signal Format สำหรับ High-Definition BRAVIA TV 4K ของท่านมีการตั้งไว้เป็น Enhanced Format.

  2. เมื่อไม่มีภาพ HDR แสดงออกมา

   ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่า HDR มีการเปิดการทำงานไว้สำหรับอุปกรณ์ HDR output ของท่าน เช่น PlayStation4, PlayStation4 Pro.

   หมายเหตุ: เพื่อทำการเปิดการตั้งค่า HDR ในเครื่อง PlayStation4, PlayStation4 Pro ของท่าน:

   1. จากหน้าจอ Home ให้ไปที่ Settings.
   2. เลือกที่ Sound and Screen.
   3. เลือกที่ Video Output Settings.
   4. ตรวจเช็คดูว่า HDR มีการตั้งไว้เป็น Automatic.
  3. เมื่อภาพของฟอร์แมท Standard เช่น 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 บิต
   • ให้ตรวจเช็คดูว่าท่านได้เชื่อมต่อด้วยสาย Premium High Speed HDMI ที่มี Ethernet หรือ สาย Sony High Speed HDMI Cable ที่มี Ethernet ด้วยสาย Cable Type Logo.
   • ตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับฟอร์แมทวิดีโอ ความคมชัดสูง 4K ได้.

  สัญญาณ 4K อาจจะไม่ออกมา ขึ้นอยู่กับคอนเทนท์หรือสเปคของอุปกรณ์เอาท์พุทสัญญาณวิดีโอนั้น เช่น PlayStation4 Pro. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ , ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เอาท์พุทสัญญาณให้นั้น.