หมายเลข ID หัวข้อ : 00172226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2018

กรณีทำการเชื่อมต่อระบบ Home Theater หรือ AV amplifier ทาง HDMI, รูปภาพ 4K เช่น จาก PlayStation 4 ไม่สามารถแสดงออกมาได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้

สำคัญ: บทความนี้ใช้ได้กับเฉพาะผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ให้ตรวจสอบในส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ด้วยกันได้ ของบทความนี้ก่อนที่จะเริ่มทำตามขั้นตอนเหล่านี้.

รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับสัญญาณ 4K ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2016 หรือ ก่อนหน้านี้.

วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณวิดีโอ. ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

สัญญาณต่อไปนี้และ HDR รองรับได้

ความละเอียด Frame Rate ช่วงพื้นที่สี (Color Space) ความลึกสี (Color Depth)
4K
4096 x 2160p
3840 x 2160p
High Definition
50/59.94/60 Hz RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
YCbCr 4:2:2 8/10/12 bit
YCbCr 4:2:0 10/12 bit
23.98/24/25/29.97/30 Hz RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
4K
4096 x 2160p
3840 x 2160p
Standard Format
50/59.94/60 Hz YCbCr 4:2:0 8 bit
23.98/24/25/29.97/30 Hz RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
YCbCr 4:2:2 8/10/12 bit

หมายเหตุ: สัญญาณต่อไปนี้และสัญญาณ HDR จะสามารถรองรับได้ภาพที่ไม่แสดงในฟอร์แมทความคมชัดสูงที่ยกระดับขึ้น (high-definition Enhanced) Enhanced format, HDR หรือ Standard format.

 1. กรณีที่สัญญาณภาพที่เป็นฟอร์แมทที่ยกระดับ เช่น สัญญาณความคมชัดสูง 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bit ไม่สามารถแสดงออกมาได้. 
 2. กรณีที่สัญญาณภาพ HDR ไม่แสดงออกมา 
 3. กรณีของสัญญาณภาพที่เป็นแบบมาตรฐาน เช่น 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bit
 1. กรณีที่สัญญาณภาพที่เป็นฟอร์แมทที่ยกระดับ เช่น สัญญาณความคมชัดสูง 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bit ไม่สามารถแสดงออกมาได้.
  • ตรวจสอบว่า ท่านได้เชื่อมต่อด้วยสาย High Speed HDMI กับ Ethernet (หรือสาย Premium High Speed HDMI กับ Ethernet ที่รองรับระดับ 18 Gbps ได้.
  • ตรวจสอบว่า ฟอร์แมทสัญญาณ HDMI สำหรับระบบ Home Theatre หรือ AV amplifier ของท่านมีการตั้งค่าไว้ที่ Enhanced Format.
  • ตรวจสอบว่า ทีวีของท่านรองรับวิดีโอฟอร์แมทสัญญาณวิดีโอความคมชัดสูง 4K ได้.

   หมายเหตุ: ตรวจสอบฟอร์แมทสัญญาณ HDMI สำหรับ High-Definition BRAVIA TV 4K ของท่านมีการตั้งค่าไว้ที่ Enhanced Format.

 2. กรณีที่สัญญาณภาพ HDR ไม่แสดงออกมา

  ตรวจสอบการปรับตั้ง HDR มีการเปิดไว้ให้อุปกรณ์ของท่านที่ให้สัญญาณ HDR ออกมา เช่น PlayStation4, PlayStation4 Pro สามารถทำงานได้.

  หมายเหตุ: วิธีการเปิดการทำงานการปรับตั้งของ HDR ในเครื่อง PlayStation4, PlayStation4 Pro ของท่าน:

  • จากหน้าจอหลัก ไปที่ Settings - Sound and Screen - Video Output Settings.
  • ตรวจสอบว่า มีการตั้ง HDR ไว้ที่ Automatic.
 3. Wกรณีของสัญญาณภาพที่เป็นแบบมาตรฐาน เช่น 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bit 
  • ตรวจสอบว่า ท่านได้เชื่อมต่อด้วยสาย High Speed HDMI กับ Ethernet (หรือ สาย Prenium High Speed HDMI กับ Ethernet ที่รองรับระดับ 18 Gbps ได้.
  • ตรวจสอบว่า ทีวีของท่านรองรับวิดีโอฟอร์แมทความละเอียดสูง 4K ได้.

สำคัญ: สัญญาณ 4K อาจจะไม่มีออกมาขึ้นอยู่กับคอนเทนท์ หรือ รายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณวิดีโอออกมา เช่น PlayStation4 Pro. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณออกมา.