หมายเลข ID หัวข้อ : 00172218 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/01/2019

กรณีทำการเชื่อมต่อระบบ Home Theater หรือ AV amplifier ทาง HDMI, รูปภาพ 4K เช่น จาก PlayStation 4 ไม่สามารถแสดงออกมาได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับรุ่น: HT-NT5, HT-CT790, HT-ST5000, HT-CT800, STR-DN1070, STR-DH770, STR-ZA5000ES.

จะรองรับสัญญาณ 4K บางอันได้. แต่ไม่รองรับ HDR. ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

สัญญาณต่อไปนี้รองรับได้ แต่สัญญาณ HDR จะไม่มีการรองรับ.

      
ความละเอียด  Frame Rate ช่วงพื้นที่สี (Color Space) ความคมชัดสูง
 4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
 50/59.94/60 HZ  YCbCr 4:2:0  8bit
 23.98/24/25/29.97/30 Hz   RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
 8bit
 YCbCr 4:2:2  8/10/12 bit

กรณีที่ฟอร์แมทมาตรฐาน เช่น 4K/60p YCbCr 4:2:0 8bit ไม่แสดงออกมา ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจสอบว่า ท่านได้เชื่อมต่อด้วยสาย High Speed HDMI กับ Ethernet (หรือสาย Premium High Speed HDMI กับ Ethernet ที่รองรับระดับ 18Gbps).
  2. ตรวจสอบว่า ทีวีของท่านรองรับวิดีโอฟอร์แมท ที่เป็นความคมชัดสูง 4K ได้.

    หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูว่าฟอร์แมทสัญญาณ HDMI สำหรับ BRAVIA TV 4K ความคมชัดสูงของท่านมีตั้งค่าไว้เป็น Enhanced Format.

    สำคัญ: สัญญาณ 4K อาจจะไม่มีออกมาขึ้นอยู่กับคอนเทนท์หรือรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณวิดีโอออกมาเช่น PlayStation4 Pro. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณออกมา.


สำหรับรุ่น: HT-ST9/HT-RT5/HT-NT3/HT-CT780/HTSTR-DN1060/STR-DN860/STR-ZA3000ES/
STR-ZA2000ES/STR-ZA1000ES

กรณีที่ท่านเล่นสัญญาณ 4K ที่มีการป้องกันการคัดลอกไว้, ให้ตรวจสอบว่า ท่านเชื่อมต่ออยู่กับแจ็ค HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP2.2 อยู่แล้ว.

  สำคัญ: ระบบ Home Theater หรือ A/V amplifiers ที่วางจำหน่ายในปี 2015 จะไม่รองรับฟอร์แมทที่สูงขึ้น เช่น สัญญาณความคมชัดสูง 4K/60p YCbCr 4:4:4 8bit หรือ HDR. รวมถึงการตั้งค่าในอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณออกมาด้วย.


สำหรับรุ่น: HT-CT380/STR-DN2030/STR(TA)-DA5800ES/STR-DA2800ES

เนื่องจาก ไม่รองรับ HDCP2.2 ดังนั้นสัญญาณ 4K ที่มีการป้องกันการคัดลอกไว้จึงไม่สามารถแสดงออกมาได้.

สำคัญ: STR-DN840/STR-DN1040/TA-DA5800ES/STR-DN2030 จะรองรับสัญญาณ 4K ต่อไปนี้ได้ โดยใช้เวอร์ชั่นที่เริ่มใช้ในปี 2014.

ความละเอียด  Frame Rate ช่วงพื้นที่สี (Color Space) ความคมชัดสูง
 4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
 
 50/59.94/60 HZ  YCbCr 4:2:0  8bit
 23.98/24/25/29.97/30 Hz   RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
 8bit
 YCbCr 4:2:2  8/10/12 bit