หมายเลข ID หัวข้อ : 00203430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

มีบริการหรือฟีเจอร์ใหม่อะไรให้บ้างหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เวอร์ชัน 1.410) ?

  ซอฟต์แวร์ของรุ่นในเป้าหมายบางรุ่นของ BRAVIA TV มีแผนที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ให้.
  ถ้าหากซอฟต์แวร์ทีวีของท่านมีการอัปเดตแล้ว ฟีเจอร์ต่าง ๆต่อไปนี้จะมีการเพิ่มหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น.

  หมายเหตุ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.
  • สำหรับขั้นตอนการอัปเดตหรือหมายเหตุต่าง ๆเกี่ยวกับการอัปเดต ให้อ้างอิงกับหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดของเครื่องของท่าน.
  1. หน้าจอเมนู Home ใหม่

   หมายเหตุ: หน้าจอเมนู Home ใหม่หลังการอัปเดตสามารถจะทำการสลับได้(เปลี่ยนกลับ) ไปเป็นหน้าจอเมนู Home แบบเก่าได้.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอเมนูหลักที่อัปเดตมา ให้กลับไปเป็นอันก่อนหน้้านี้ได้หรือไม่?
  2. มีการเพิ่มฟังก์ชัน USB Tethering เข้ามาให้

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์โมบายที่รองรับได้สำหรับ USB Tethering กับ BRAVIA TV, ให้ดูจากต่อไปนี้.
   มีอุปกรณ์โมบายแบบใดบ้างที่รองรับ USB Tethering กับ BRAVIA TV (ที่ไม่ใช่ Android TV)?
  3. สองรายการต่อไปนี้มีการเพิ่มเข้าไปให้กับเมนู Customer Support
   • Help Guide (Built-in HTML manual)
   • Legal Information (Built-in)
  4. UI เปลี่ยนจาก Store Display Mode ไปเป็น Picture Reset Mode
  5. อัปเดต IPTV Services
   • YouTube (Browser เปลี่ยนจาก Opera ไปเป็น Cobalt)
    - ไอคอน Loading อยู่ตรงกลางแทนด้านขวาบน
    - ภาพธัมบ์เนล์แบบเคลื่อนไหวได้
  6. Dolby AC-4 Dialog Enhancer
   • รองรับ DTV สำหรับภูมิภาค DVB และเล่น USB Media สำหรับภูมิภาค ALL.
   • Dolby AC-4 Dialog Enhancer ยกระดับไดอะล็อกของคอนเทนท์ AC-4 คอนเทนท์.