หมายเลข ID หัวข้อ : 00203430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

มีบริการหรือฟีเจอร์ใหม่อะไรให้บ้างหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เวอร์ชัน 1.410) ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ซอฟต์แวร์ของรุ่นในเป้าหมายบางรุ่นของ BRAVIA TV มีแผนที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ให้.
ถ้าหากซอฟต์แวร์ทีวีของท่านมีการอัปเดตแล้ว ฟีเจอร์ต่าง ๆต่อไปนี้จะมีการเพิ่มหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น.

หมายเหตุ:

 • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.
 • สำหรับขั้นตอนการอัปเดตหรือหมายเหตุต่าง ๆเกี่ยวกับการอัปเดต ให้อ้างอิงกับหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดของเครื่องของท่าน.
 1. หน้าจอเมนู Home ใหม่

  หมายเหตุ: หน้าจอเมนู Home ใหม่หลังการอัปเดตสามารถจะทำการสลับได้(เปลี่ยนกลับ) ไปเป็นหน้าจอเมนู Home แบบเก่าได้.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอเมนูหลักที่อัปเดตมา ให้กลับไปเป็นอันก่อนหน้้านี้ได้หรือไม่?
 2. มีการเพิ่มฟังก์ชัน USB Tethering เข้ามาให้

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์โมบายที่รองรับได้สำหรับ USB Tethering กับ BRAVIA TV, ให้ดูจากต่อไปนี้.
  มีอุปกรณ์โมบายแบบใดบ้างที่รองรับ USB Tethering กับ BRAVIA TV (ที่ไม่ใช่ Android TV)?
 3. สองรายการต่อไปนี้มีการเพิ่มเข้าไปให้กับเมนู Customer Support
  • Help Guide (Built-in HTML manual)
  • Legal Information (Built-in)
 4. UI เปลี่ยนจาก Store Display Mode ไปเป็น Picture Reset Mode
 5. อัปเดต IPTV Services
  • YouTube (Browser เปลี่ยนจาก Opera ไปเป็น Cobalt)
   - ไอคอน Loading อยู่ตรงกลางแทนด้านขวาบน
   - ภาพธัมบ์เนล์แบบเคลื่อนไหวได้
 6. Dolby AC-4 Dialog Enhancer
  • รองรับ DTV สำหรับภูมิภาค DVB และเล่น USB Media สำหรับภูมิภาค ALL.
  • Dolby AC-4 Dialog Enhancer ยกระดับไดอะล็อกของคอนเทนท์ AC-4 คอนเทนท์.