หมายเลข ID หัวข้อ : 00201194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2023พิมพ์

มีการรบกวนในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว เมื่อมีการสลับฉาก หรือที่ขอบจอในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ภาพรวม

  คุณสมบัติ Motionflow จะสร้างภาพแทรกเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ได้ภาพไหลลื่น สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดนอยส์รบกวนปรากฏขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้

  • การสลับระหว่างฉาก หรือฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
  • บนขอบของหน้าจอในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

  ถ้าหากท่านรำคาญจากการรบกวนนี้ กรุณาเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Motionflow นี้

  วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Motionflow

  หมายเหตุ:

  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
  • ไม่ได้มีการตั้งค่า Motionflow อยู่ครบในทีวี Sony ทั้งหมดทุกรุ่น ถ้าต้องการตรวจดูว่าทีวีของท่านมี การตั้งค่านี้หรือไม่ กรุณาตรวจดูเมนูโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากมี Motionflow แสดงในข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคหรือเอกสารทางการตลาดของ BRAVIA จาก Sony แต่ไม่มีเมนู Motionflow ให้แสดงว่าการตั้งค่า Motionflow จะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติโดยทีวีนั้น
  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การตั้งค่าภาพ (Picture settings)การปรับภาพ (Picture) หรือ ขั้นสูง (Advanced)เคลื่อนไหว (Motion)Motionflow.
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)การปรับภาพ (Picture)เคลื่อนไหว (Motion)Motionflow.
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound) หรือ จอแสดงผล (Display)การปรับภาพ (Picture) หรือ การปรับแต่งภาพ (Picture Adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) หรือ ขั้นสูง (Advanced)เคลื่อนไหว (Motion)Motionflow.
   • เลือกที่ ภาพและการแสดงผล (Picture & Display) หรือ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)การปรับแต่งภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) หรือ ขั้นสูง (Advanced)เคลื่อนไหว (Motion)Motionflow.
   • เลือกที่ จอแสดงผล (Display) หรือ การตั้งค่า (Preferences)รูปภาพ (Picture)Motionflow
  3. วิดีโอที่ท่านเล่นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ เลือกโหมดที่แตกต่างออกไปที่ลดนอยส์รบกวนลงไปในระหว่างการรับชมบนหน้าจอ
  4. ถ้าการตั้งค่าอันอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหาการรบกวนนี้ กรุณาเลือกที่โหมด เลือกปรับ (Custom) และปรับ ความราบรื่น (Smoothness) ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นเครื่อง อาจจะไม่มีโหมดการตั้งค่า เลือกปรับ (Custom) หรือชื่อของการตั้งค่า ความราบรื่น (Smoothness) อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย
   วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบบ เลือกปรับ (Custom)
  5. ถ้าหากนอยส์ไม่ลดลง กรุณาตั้ง Motionflow ไปที่ ปิด (Off)