หมายเลข ID หัวข้อ : 00201194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

มีนอยส์รบกวนในฉากที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เมื่อมีการสลับระหว่างฉาก หรือที่ขอบจอในฉากที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Motionflow จะสร้างภาพแทรกเข้ามาเพื่อทำให้ภาพมีความราบรื่นขึ้น. สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดนอยส์รบกวนปรากฎขึ้นในสถานะการณ์ต่อไปนี้ได้.

 • การสลับระหว่างฉาก หรือฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
 • บนขอบของหน้าจอในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

ถ้าหากท่านพบว่านอยส์เหล่านี้มีการรบกวนการดูของท่าน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Motionflow ตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้.

 1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Picture adjustments หรือ Picture ในกลุ่มของ Display & Sound. 
 3. เลือกที่ Advanced settings.
 4. ไฮไลท์ที่ Motion.
  รูปภาพประกอบ
 5. กดที่ปุ่มทางด้านขวา เพื่อไฮไลท์ที่ Motionflow.
  รูปภาพประกอบ
 6. เลือกไปที่ Motionflow.
 7. วิดีโอที่ท่านเล่นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. เลือกโหมดที่ลดนอยส์รบกวนลงไปในระหว่างการรับชมบนหน้าจอ.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหาก Motionflow มีการตั้งไว้ที่โหมด Custom, ให้ปรับค่าของ Smoothness ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.
  1. เลือกไปที่ Motionflow.
  2. เลือกที่ Custom.
   รูปภาพประกอบ
  3. เลือกที่ Smoothness.
   รูปภาพประกอบ

ถ้าหากนอยส์รบกวนไม่ลดลง ถึงแม้จะหลังจากที่ได้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ตั้งค่า Motionflow ไปเป็น Off.