หมายเลข ID หัวข้อ : 00201194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

มีนอยส์รบกวนในฉากที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เมื่อมีการสลับระหว่างฉาก หรือที่ขอบจอในฉากที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

  Motionflow จะสร้างภาพแทรกเข้ามาเพื่อทำให้ภาพมีความราบรื่นขึ้น สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดนอยส์รบกวนปรากฏขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้

  • การสลับระหว่างฉาก หรือฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
  • บนขอบของหน้าจอในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

  ถ้าหากท่านพบว่านอยส์เหล่านี้มีการรบกวนการดูของท่าน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Motionflow ตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้
  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้นๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ DisplayPicture — Advanced settings — Motion — Motionflow
   หรือ
   เลือกที่ Picture & DisplayPicture adjustments — Advanced settings — Motion — Motionflow
  4. วิดีโอที่ท่านเล่นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ เลือกโหมดที่แตกต่างออกไปที่ลดนอยส์รบกวนลงไปในระหว่างการรับชมบนหน้าจอ 
   ถ้าการตั้งค่าอันอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหานอยส์รบกวนนี้ ให้เลือกที่โหมด Custom และปรับ Smoothness ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
  5. เลือกที่ Custom
  6. เลือกที่ Smoothness และเปลี่ยนระดับโดยการกดที่ปุ่ม ซ้าย หรือ ขวา

   หมายเหตุ:
   ถ้าหากนอยส์ไม่ลดลง ให้ตั้ง Motionflow ไปที่ Off