หมายเลข ID หัวข้อ : 00202737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอเมนูหลักที่อัปเดตมา ให้กลับไปเป็นอันก่อนหน้้านี้ได้หรือไม่? (เวอร์ชันอัปเดต 1.410)

วิธีการเปลี่ยนการออกแบบเมนูหน้าหลัก

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.

  สำหรับทีวีที่ออกในปี 2017: เมื่อทีวีมีการอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561), การออกแบบของเมนูหลักจะเปลี่ยนไป, แต่สามารถจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอเมนูเดิมได้.
  สำหรับทีวีที่ออกในปี 2018: การออกแบบของเมนูหลักสามารถจะเปลี่ยนได้ดังต่อไปนี้.

  ถ้าต้องการเปลี่ยนการออกแบบของเมนูหลัก ให้ลองทำดังนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Home Screen.
  6. เลือกที่ Basic หรือ Advanced.

  หมายเหตุ:
  Basic: การออกแบบของเมนูหลักปี 2017
  Advanced: การออกแบบเมนูหลักอันใหม่