หมายเลข ID หัวข้อ : 00250342 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2020

เสียงล่าช้า (Sound lags) จาก Sound Bar เมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณผ่านทาง HDMI

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์แหล่งให้สัญญาณเสียง (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ กล่อง เซ็ตท็อปบอกซ์ (STB) เกมคอนโซล) เสียงอาจจะมีความล่าช้ากว่าภาพได้ ในกรณีนี้ ให้เลือก วิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่

  เมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเชื่อมต่อกับ Sound Bar ทาง HDMI

  ถ้าหาก Sound Bar มี ฟังก์ชัน SYNC (A/V sync) ให้ตั้งไปที่ 0ms สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่อง Sound Bar

  เมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเชื่อมต่อกับ ทีวี ทาง HDMI

  • ถ้าทีวีของท่านมี ฟังก์ชันที่หน่วงเวลาภาพได้ ให้ลองปรับ การตั้งค่านั้นดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวี

  • ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้หลังทำการปรับ การตั้งค่าทีวี ให้เชื่อมต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับเครื่อง Sound Bar โดยตรง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับคู่มือเริ่มใช้งานเครื่อง Sound Bar

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะเชื่อมต่อ อุปกรณ์จำนวนมากเข้ากับเครื่อง Sound Bar และจำนวนขั้วต่อ HDMI มีไม่เพียงพอ ให้เชื่อมต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณที่มีเสียงล่าช้าเข้ากับ Sound Bar ทาง HDMI ก่อนเป็นอันแรก ถ้าไม่มีขั้วต่อ HDMI เหลืออยู่ในเครื่อง Sound Bar ให้เชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัวอื่นเข้ากับขั้วต่อ HDMI ในทีวี