หมายเลข ID หัวข้อ : 00191222 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ประกาศถึงท่านเจ้าของเครื่อง Sony BRAVIA : ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2018 ผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Sony Corporation ไปเป็น Sony Visual Products Inc.

  12 ธันวาคม 2017

  ในวันที่ 1 มกราคม 2018, ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Sony Corporation ไปเป็น Sony Visual Products Inc., บริษัทในเครือของ Sony Corporation ที่ทำหน้าที่ดูแล ธุรกิจที่เกี่ยวกับทีวี. ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้เป็น Sony Corporation ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านจะมีการเปลี่ยนไปเป็น Sony Visual Products Inc. โดยที่ขอบข่ายของการดำเนินการจัดการข้อมูลจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง.

  การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้ BRAVIA 2012-2017 :

  ปี ชื่อซีรีย์
  2012 HX95*
  HX85*
  HX75*
  EX65*
  EX55*
  2013 X9*A
  X85*A
  W90*A
  W80*A
  W6*A
  2014 X95*B
  X90*B
  X85*B
  S90*B
  W95*B
  W8*B,W7*B
  W6*B
  2015 X93*C, X94*C
  X90*C, X91*C
  S85*C
  X85*C
  X83*C
  X80*C
  W95*C
  W85*C
  W80*C
  R5*C
  R4*C
  R3*C
  W70*C
  2016 ZD9*
  2017 *A1