หมายเลข ID หัวข้อ : 00260944 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ประกาศถึงท่านเจ้าของ Sony BRAVIA : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะเปลี่ยนจาก Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. ไปเป็น Sony Corporation

  7 เมษายน 2564

  ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะเปลี่ยนจาก Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. ไปเป็น Sony Corporation สำนักงานสาขาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Sony Group Corporation ที่บริหารธุรกิจทีวีนี้ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้เป็น Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. ในนโยบายความเป็นส่วนตัวขอบท่านจะมีการเปลี่ยนเป็น Sony Corporation ขอบข่ายกิจกรรมการจัดการข้อมูลจะยังคงเหมือนเดิม

  การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้กับในเครื่อง BRAVIA รุ่นปี 2563 - 2564 ต่อไปนี้:

  เครื่องรุ่นปี 2563

  • A90J
  • A80J
  • Z9J
  • X95J
  • X90J
  • X90SJ
  • X86J
  • X85J
  • X85BJ
  • X85DJ
  • X80J
  • X80BJ
  • X81J
  • X80AJ

  เครื่องรุ่นปี 2563:

  • A9S
  • A8H
  • Z8H
  • X95*H
  • X90*H
  • X85*H
  • X80*H
  • X75*H

  เครื่องรุ่นปี 2562

  • A9G
  • A8G
  • Z9G
  • X95*G
  • X90*G
  • X85*G
  • X80*G
  • X70*G
  • W80*G
  • W66*G
  • W67*G
  • W62*G
  • W61*G

  เครื่องรุ่นปี 2561:

  • A9F
  • A8F
  • Z9F
  • X90*F
  • X85*F
  • X83*F
  • X78*F
  • X75*F
  • X70*F
  • W80*F
  • W66*F

  เครื่องรุ่นปี 2560:

  • *A1
  • X93*E, X94*E
  • X90*E
  • X85*E
  • X80*E, X82*E
  • X75*E
  • X70*E
  • W75*E
  • W6*E
  • R4*E

  รุ่นปี 2559

  • Z9*D
  • X93*D, X94*D
  • X85*D
  • S85*D
  • X83*D
  • S80*D
  • X80*D
  • X75*D
  • X70*D
  • W95*D
  • W80*D
  • W7*D
  • W6*D
  • R3*D

  รุ่นปี 2558

  • X93*C, X94*C
  • X90*C, X91*C
  • S85*C
  • S80*C
  • X85*C
  • X83*C
  • X80*C
  • W95*C
  • W87*C
  • W85*C
  • W84*C
  • W80*C, W75*C
  • R5*C
  • R4*C
  • R3*C
  • W70*C

  เครื่องรุ่นปี 2557:

  • X95*B
  • X90*B
  • X85*B
  • S90*B
  • W95*B
  • W8*B, W7*B
  • W6*B

  เครื่องรุ่นปี 2556:

  • X9*A
  • X85*A
  • W90*A
  • W80*A
  • W6*A

  เครื่องรุ่นปี 2555:

  • HX95*
  • HX85*
  • HX75*
  • EX65*
  • EX55*