หมายเลข ID หัวข้อ : 00199833 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

กล้องไม่ปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติให้.

  สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้:


   

  • ถ้าหากเลนส์เป็นหมอกฝ้าจากผงฝุ่น ลายนิ้วมือ ฯลฯ.

   ถ้าหากเลนส์สกปรก ให้เช็ดออกอย่างนิ่มนวลด้วยผ้าที่อ่อนนุ่มเช่นผ้าสำหรับทำความสะอาด. จากนั้น ให้ตรวจเช็คดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่.

   ข้อสำคัญ: ห้ามไม่ให้ตัวเครื่องโดนสารเคมีเช่นทินเนอร์ผสมสี น้ำมันปิโตเลียม อัลกอฮอล์ กระดาษเช็ดแล้วทิ้ง ,ยาขับไล่แมลง ยาฆ่าแมลง หรือ ครีมป้องกันแสงแดด เมื่อท่านเช็ดเลนส์ สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้การเคลือบของเลนส์เป็นรอยได้.

  • ถ้าหากเลนส์เป็นหมอกฝ้าเนื่องจากการกลั่นตัวของหยดน้ำ 

   ให้ปิดกล้องลงไปและปล่อยไว้ในที่แห้งให้ห่างจากแสงอาทิตย์ส่องตรง ๆ. จากนั้น ให้รอประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้ความชื้นระเหยไป และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.

  • ถ้าหากโหมดโฟกัสมีการตั้งไว้เป็น Manual 

   ถ้าหากโหมดโฟกัสตั้งไว้เป็น Manual, ให้สลับไปเป็นโหมด Auto. จากนั้นให้ตรวจเช็คดูว่ากล้องทำการโฟกัสได้หรือไม่. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้อง.

  • ถ้าหากท่านพยายามจะถ่ายภาพวัตถุที่โฟกัสได้ยากหรือมีสภาวะที่จะทำการปรับโฟกัสได้ยาก

   สภาวะที่จะทำให้การโฟกัสทำได้ยาก วิธีการแก้ปัญหา
   วัตถุอยู่ใกล้กับตัวกล้องเกินไป. เลนส์แต่ละตัวจะมีระยะการถ่ายภาพต่ำสุดอยู่ด้วย. กล้องจะไม่ทำการโฟกัส เว้นแต่ท่านจะรักษาระยะห่างจากวัตถุบางระยะไว้. ถ้าหากวัตถุอยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป ให้ขยับออกห่างจากตัววัตน.
   สภาวะที่มืด เช่นฉากตอนกลางคืน ใต้แสงไฟ หรือในการจุดดอกไม้ไฟ ตั้งการโฟกัสไปเป็นโหมด Manual, และจากนั้นปรับโฟกัสบนวัตถุนั้น.
   วัตถุที่มีคอนทราสที่ไม่ดี เช่นท้องฟ้า ชายหาด หรือสนามหญ้า
   วัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่ เช่นลูกคลื่น หรือน้ำตก
   วัตถุที่ความสว่างมีความแตกต่างจากสิ่งรอบข้างมาก เช่นดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
   วัตถุที่มีรูปแบบต่อเนื่องกัน เช่น ภายนอกของอาคาร
   วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

   ถ้าหากกล้องของท่านมีฟังก์ชั่นต่อไปนี้ด้วย ให้ลองใช้งานดู:

   • Tracking focus (Lock-on AF): กล้องจะทำการติดตามและรักษาการโฟกัสไว้ที่วัตถุนั้น.
   • ฟังก์ชัน Face Priority: เมื่อทำการถ่ายภาพวัตถุที่เป็นผู้คน, กล้องจะโฟกัสบนใบหน้าที่ตรวจพบโดยให้ลำดับความสำคัญสูงกว่า.
   วัตถุในบริเวณโฟกัสมีระยะของการโฟกัสที่แตกต่างกัน

  • ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยขั้นตอนข้างต้น หรือไม่อยู่ในสภาวะข้างต้น:

   อาจจะมีความผิดปกติในชิ้นส่วนของกล้อง เช่นตัวเซนเซอร์รับภาพ หรือตัวมอนิเตอร์. ให้ร้องขอบริการตรวจซ่อม.