หมายเลข ID หัวข้อ : 00112504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ตัวกล้องปิดไปเองโดยอัตโนมัติ ในระหว่างที่ใช้เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์.

  ตัวกล้องนี้มีฟีเจอร์ของ Auto Shut Off, Eco Mode, หรือ Power Save อยู่ ที่จะทำการปิดกล้องไปเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากการใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ซึ่งรวมถึงการใช้งานเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ด้วย.

  ถ้าต้องการใช้กล้องและเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ให้ได้ยาวนานขึ้น, ให้ตั้งค่าฟีเจอร์ของ A. Shut Off, Eco Mode, หรือ Power Save ไปเป็น Off ในเมนูของกล้อง.

  วิธีการใช้งาน:
  1. เลือกที่ Setup จาก MENU
  2. เปิด General Settings ในเมนูที่แสดงขึ้นมา.
  3. ตั้งค่า Auto Shut Off, Eco Mode, หรือ Power Save ไปที่ Off.
  สำหรับกล้องรุ่น DCR-PJ6:
  1. เลือกที่ Show others จาก Menu ด้วยตัวเลือกแบบมัลติ.
  2. เลือกที่ Power Settings ใน General Set บนเมนูที่แสดงขึ้นมา.
  3. ตั้งค่า Auto Shut Off ไปที่ Never.
  ข้อสำคัญ: การใช้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์จะทำให้อุณหภูมิของหน้าจอ LCD และเลนส์ของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์สูงขึ้น. ถ้าหากชิ้นส่วนเหล่านี้มีความร้อนสูงเกิน, ตัวกล้องจะมีการปิดเพาเวอร์ไปโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์. ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น, ให้ปล่อยกล้องไว้ชั่วครู่ เพื่อให้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์เย็นตัวลงก่อนที่จะใช้งานอีก. ฟังก์ชั่นอื่น ๆ จะทำงานได้อีกเมื่อกล้องบันทึกภาพวิดีโอนี้กลับมาเปิดเพาเวอร์ได้.