หมายเลข ID หัวข้อ : 00077860 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

การกดปุ่ม focus hold ไม่มีผลและเมื่อใช้โหมดโฟกัสหรือสวิทช์ชดเชยการสั่นไหว, การแสดงและการทำงานของกล้องไม่ตรงกัน. เป็นความผิดปกติหรือไม่?

ปุ่ม Focus hold ไม่ทำงาน.

    ปุ่ม Focus hold ไม่ได้มีการรองรับการทำงานในกล้องใด ๆ. เมื่อใช้กล้อง ILCE-7 หรือ ILCE-7R จำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชัน 1.02 เสียก่อน.

    เมื่อใช้โหมดโฟกัสหรือสวิทช์ชดเชยการสั่นไหว, การแสดงบางอันในกล้องอย่างเช่น ระยะของการโฟกัส, การแสดงสถานะของการชดเชยการสั่นไหว หรือโหมดการแสดงการโฟกัส (AF/MF) อาจจะไม่ตรงกับการปรับตั้งของปุ่มบนตัวเลนส์นั้นได้.
    เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ. กรุณาตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัพเดตของเฟิร์มแวร์ให้ในหน้าเว็บสนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่.