หมายเลข ID หัวข้อ : 00170895 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/02/2017

บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะทำการโฟกัสอย่างละเอียดด้วยการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยมีความชัดลึกของระยะภาพที่ตื้น, อาจจะเป็นการยากสำหรับกล้องที่จะทำการโฟกัสและติดตามวัตถุโดยอัตโนมัติได้.
นอกจากนี้ อาจมีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่มีปัญหากับเรื่องบางอย่าง.

ถ้าหากมีความยากในการโฟกัสโดยอัตโนมัติ, ให้ทำการปรับโฟกัสโดยวิธีการใช้มือแทน หรือกดที่ปุ่ม PHOTO ลงไปครี่งหนึ่งในระหว่างที่ถ่ายภาพยนตร์. เมื่อทำการกดปุ่มนี้, กล้องจะทำงานเหมือนกับการตั้งค่าไว้เป็น AF-S (Single-shot AF) ในโหมด Autofocus, ซึ่งจะทำให้การโฟกัสทำได้ง่ายขึ้น.

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount เข้ากับตัว Mount Adaptor รุ่น LA-EA1 หรือ LA-EA3, ความเร็วในการโฟกัสจะช้ากว่าตอนติดตั้งเลนส์ E-mount. จะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (*1).

(*1): ค่านี้ทำการวัดภายใต้สภาวะที่กำหนดไว้โดย Sony. ความยาวของเวลาอาจจะมีการแปรผันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น เลนส์ที่ใช้ และ ความสว่างของวัตถุในขณะที่ทำการถ่ายนั้น.