หมายเลข ID หัวข้อ : 00073529 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

กล้องไม่ทำการโฟกัสให้โดยอัตโนมัติ (AF) เมื่อใช้กับตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาท์เลนส์.

การโฟกัสโดยอัตโนมัติ(AF) เมื่อใช้กับตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาท์เลนส์

  การที่จะใช้งาน AF ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาท์เลนส์และเลนส์ A-mount ที่ใช้อยู่นั้น.

  เมื่อใช้กับ LA-EA1 หรือ LA-EA3:

  • AF จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กับเลนส์ SAM/SSM และเมื่อสวิทช์ AF/MF บนตัวเลนส์มีการตั้งไว้ที่ AF เท่านั้น.
  • AF จะไม่ทำงานเลยในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์; จะสามารถใช้ได้เฉพาะการโฟกัสแบบทำด้วยตนเองเท่านั้น.

  เมื่อใช้กับ LA-EA2 หรือ LA-EA4:

  • ถ้าหากเลนส์มีสวิทช์ AF/MF ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการตั้งไว้ที่ AF แล้ว.
  • ถ้าหากไม่มีสวิทช์ AF/MF ที่ตัวเลนส์, ให้กดที่ปุ่ม FOCUS บนตัวกล้องแทน.

  หมายเหตุ: Single-shot (AF-S) หรือ Continuous (AF-C) สามารถจะใช้ได้เมื่อทำการบันทึกภาพนิ่ง.