หมายเลข ID หัวข้อ : 00229996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

เพาเวอร์ของ ชุดหูฟังปิดไม่ได้

  ในกรณีต่อไปนี้ เพาเวอร์ของ ชุดหูฟังจะไม่มีการปิดลงไปโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าหากประจุไฟของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ของกล่องสำหรับชาร์จไฟหมด
   เพาเวอร์ของชุดหูฟังจะไม่ปิด ถึงแม้ว่าจะใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ตาม
  • ถ้าหากมีการตั้งค่าของ Automatic Power Off ไปที่ Do not turn off ในแอป Headphones Connect
   เมื่อ ชุดหูฟังไม่ได้มีการสวมใส่นานประมาณ 5 นาที หลังจากที่ถอดออกจากล่องสำหรับชาร์จไฟ ชุดหูฟังนั้นจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการตั้งไว้ที่ Do not turn off เพาเวอร์จะไม่มีการปิดลงไป
  • ถ้าหากใส่ชุดหูฟังไว้ใน กระเป๋าเสื้อของท่าน
   ถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ เครื่องอาจจะมีการจำแนกที่ผิดพลาดว่ามีการสวมใส่ได้ และจะไม่มีการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ให้เก็บไว้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟเสมอหลังการใช้งาน