หมายเลข ID หัวข้อ : 00187723 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

ตัวเฮดเซ็ตไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้โดยใช้ การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว (NFC).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 1. ถอดชุดเฮดเซ็ตออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุดเฮดเซ็ตนั้นมีการเปิดอยู่.
  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบวันทัช (NFC) ได้เมื่อชุดเฮดเซ็ตอยู่ภายในกล่องสำหรับชาร์จไฟเนื่องจากชุดเฮดเซ็ตจะถูกปิดไว้.
  WF-1000X
  เครื่องหมาย N-mark

  WF-SP700

   
 2. นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นให้อยู่ใกล้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟไว้จนกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นจะตอบสนอง. ถ้าหากท่านล้มเหลวในการเชื่อมต่อ, ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-mark ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ.
 3. ตรวจเช็คดูว่าฟังก์ชัน NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการตั้งค่าไว้เป็น on.
 4. ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นใส่อยู่ในเคส ให้ถอดออกก่อน.
 5. ความไวของการรับสัญญาณ NFC จะแปรผันไปตามอุปกรณ์นั้น ๆ . ถ้าหากท่านยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อชุดเฮดเซ็ตกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยวันทัชตลอดเวลา , ให้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับชุดเฮดเซ็ตโดยการสั่งการทางหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทน.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน NFC ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้(WF-1000X):
  ฉันจะใช้ฟังก์ชัน NFC ใน ชุดเฮดเซ็ต WF-1000X ของฉันได้อย่างไร ?